bang. Prix 2017


"İçinde yaşadığımız “post – dijital” dönem ve bu dönemin içerisindeki dijital anın her geçen gün yeniden şekillenmesi, enformasyon akışının teknoloji ile birlikte hızla ilerlemesi dinamik ve düşünsel paradigmaları sektörün farklı çalışma alanlarında inovatif fikirlere dönüştürerek sanatla birleştiriyor. Bu birleşmeden doğan bang. Prix’nin temel yapıtaşlarını oluşturan bit, atom, nöron ve genler, insanların yeni habitatlar bularak geleceği şekillendirmesini sağlarken, sanatçıların da yeni şekillenen bu gelecekteki üretimlerinde oluşturdukları soyutlama ve estetik yargı ilişkisini bilim, sanat ve inovasyon bağlamı üzerinde birleştiriyor.

19. yüzyılda yeni buluşların üretiminin ani çıkışı tarihte yerini edinmekle birlikte teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde yerini ‘’inovasyon” terimine, “yeni” ve “yenilikçi” olana bırakmıştır. İnternet, biyoteknolojiler, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi inovasyonlar gündelik hayatımızdaki deneyimlerimizi farklılaştırırken aynı zamanda geleceğimizi de tasarlamaktadır.

Bu yaratımlar üzerinden Alexander Galloway post - dijital dönemde nesnelerin dijitalleşmesinin birey üzerinde, benlik ve dünya arasında sadece bir bağ kurmadığını aynı zamanda davranışlarımızı ve düşünme biçimlerimizi de değiştirdiğini ifade ediyor. Tüm bunların yanında farklı ifade biçimleriyle sanatçıların oluşturdukları yeni estetik yargı sayesinde, sanatçı bilimden destek alarak fikirlerini ortaya koyarken, bilim de sanattan ve sanatçıdan esinlenerek yeni olanın peşine düşüyor.

bang. Prix sergisi, dünya flora ve faunasının bir parçası olan insanın bu dürtülerinden yola çıkarak, merak etme ve keşfetme isteği ile geliştirdiği genetik ve hücresel biyoloji, bilgisayar verileri, hareketli tasarımlar, görüntü işleme, ses tanıma gibi inovatif araçların kullanımıyla genç sanatçılar tarafından veri sanatı, biyo sanat, yeni medya ve hibrid sanat alanlarında üretilen eserleri izleyiciyle arasında farklı bir bağ kurarak buluşturuyor.

bang. Prix’ye ve projelere destek olan 42 Maslak, Art Maslak, Artful Living, Fm 34, Makers Türkiye, Mixer, Philips ve Tiridi Atölye’ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

Esra Özkan


 

JÜRİ 
 


KATALOG


GALERİ

 

TEŞEKKÜRLER