Design Thinking Projesi
Fikir Geliştirme Raporu:

Dijital Sanat Alanında Çalışan Sanatçıların Uluslararası Mobilitesi

 
 

İçerik

Giriş
Fikirler

GirişAraştırma (research) ve İçgörü (insight) belirleme aşamasına yirmi iki farklı ülkeden dijital sanat alanında aktif rol oynayan farklı paydaşların katılım sağladığı “Dijital sanat alanında çalışan sanatçıların global mobilitesini artırmayı” amaçlayan design thinking projesinin ilk fikir geliştirme (ideation) workshop’u bu alanda çalışan sanatçı, küratör, akademisyen, mühendis ve sanat kurumları direktörlerinin katılımıyla İstanbul’da Akbank Sanat’ta gerçekleştirilmiştir. Fikir geliştirme workshop’unda katılımcılar ile birlikte Empathy Mapping, Mind Mapping ve Affinity Mapping teknikleri kullanılarak araştırma sonuçları ve içgörüler değerlendirilmiş, daha sonra Brain Dump tekniğiyle içgörüler bazında global sanatçı hareketliliğini ve bu alandaki paydaşların birbirleriyle olan iletişimlerini ve etkileşimlerini olumlu yönde etkileyecek yaratıcı fikirler geliştirilmiştir. Fikir geliştirme (ideation) workshop’larının ikincisi Mart ayında sonar +D'de, üçüncüsü ise Nisan ayında Londra’da gerçekleştirilmiştir. Workshop’larda geliştirilen tüm fikirler www.bangprix.org web sitesi üzerinde yayımlanmıştır.

FikirlerOnline danışma platformu “Odin”
Sanatçıların kendilerini ve projelerini tanıttıkları eser üretimi ve sergilenmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları teknik ve diğer her türlü ulaşabildikleri; aynı zamanda açık çağrı başvuruları gibi diğer iletişim kanallarına da yer verecek olan bir online peer to peer(P2P) platformu.
Hekaton
Teknoloji alanında düzenlenen hekatonların yeni medya sanatı alanında da düzenlenmesi
Günümüz teknolojisinin paylaşılacağı workshop
Dijital sanat üretiminde en çok kullanılan teknolojilere yönelik eğitim ve workshop'lar düzenlenmesi
Dijital sanatların kamusal alanda görünür olması
Sanatçıların kamusal alanlarda eserlerinin sergilenmesi, belediyeler aracılığıyla sanatçıların halk ile bir araya gelmesi

Gezici sergiler düzenlenmesi
Kara yolu ile kamusal alanda dolaşabilen, halkla buluşacak olan "dijital sanat tırı" konseptinde gezici sergiler düzenlenmesi
Yapay zeka kullanılarak sanatçıları anlatan bir sanat danışmanı
Yapay zeka teknolojisiyle sanatçıların eserlerini anlatacak, onları tanıtacak, bir nevi sanatçı menajerliği görevini görecek bir "chatbot" geliştirilmesi
Süreç Haritası
Sanatçıların üretim süreci içerisindeki teknik anlamda yaptıkları hataları, deneyimlerini, tecrübelerini, ve en iyi uygulamaları (best practices) paylaştıkları bir platform
Makerspace’lerle işbirliği
Etkinliklerde makerspace'ler ile bir araya gelerek dijital sanatlar alanındaki sanatçılarla birlikte iletişim ağını genişletmek

Hazır Eser Platformu
Sanatçıların belli bir dönemde yapmış oldukları çalışmaların güncel olarak dijital bir platformda yer alması ve uygun sergiler için küratörlerin, galericilerin ve koleksiyonerlerin bu çalışmalara tek bir platform üzerinden ulaşabilmesi
Fonlama Platformu
Sanatçıların yurt dışında sergi yapmaları için bir komite oluşturularak fonlama konusunda sanatçı ve komite arasında bağ kurulması
Enformasyon Platformu
Genç sanatçıların veya bu alandaki diğer paydaşların (akademisyenler, küratörler, sanatçılar…) kendilerini ve projelerini tanıtabilecekleri, kurumların reklam, ilan verebilecekleri, sanat etkinliklerinin (konferans, bienal, müzayede gibi) paylaşılabileceği modüler bir haber-bilgi platformu.
Kavramsal ve akademik teori eğitimi
Yeni kavramların sanatçıların üretimlerine dahil olabilmesi ve kaynak bilgisi ihtiyacının karşılanması için akademi ve sanatçılar arasında bağ kurulması

Tek bir ortak sosyal platform
Açık çağrılar, başvurular, misafir sanatçı (residency) programları gibi tüm bilgilerin tek bir platformda olması
Sanatçılar arası bilgi paylaşımı ve yardımlaşma platformu
Forum veya sosyal medya formatında, kendi içerisinde moderasyonu olan, spam ya da reklam gibi içeriklerin yer almadığı, sadece dijital sanatlar alanında üretim yapan kişilerin tecrübe paylaşımı yaptığı, soruların anlık soru cevap şeklinde yanıtlandığı bir platform
Sanatçılar arası mini misafir sanatçı (residency) programı
Sanatçıların kendi atölyelerini veya yaşadıkları alanları farklı ülkelerdeki sanatçılar ile değiştirmesi ve paylaşması
AR ve VR uygulamaları desteği
Sanal sergi süreçlerinde ve çevrim içi platformlarda eserin iyi bir teknoloji ile izleyici ile buluşması konusunda sanatçılara destek olunması

Dijital sanatlar alanında çalışmalarını sürdüren deneyimli sanatçıların bilgilerini Youtube gibi çevrim içi bir platformda paylaşması
Sanatçılara Fon Desteği
Sanatçıların eser üretimi sırasında üretimin herhangi bir aşamasında veya üretimin bir parçası olacak şekilde kişi veya şirketlerden destek alınması. Fon desteği sağlayan kişi veya şirkete ortaya çıkacak olan eserin küçük bir parçası, kopyası vs de hediye olarak sunulabilir.
Üniversitedeki öğrencilerin deneyim kazanmaları adına küçük çaplı dijital sanat etkinlikleri düzenlemesi
Üniversitelerde sanat alanlarına yönelik olarak sektörü tanıtacak etkinliklerin düzenlenmesi, iş/staj imkanlarının sunulması

Workshop Katılımcıları
 • Arek Qadrra
 • Aslı Kaya
 • Can Berkay Turhan
 • Derya Bigalı
 • Ecem Kara
 • Ekmel Ertan
 • Emre Bayar
 • Emre Şahin
 • Emrecan Ağtaş
 • Engin Arer
 • Gülbahar Çoşkun
 • Hande Yazıcı
 • İnanç Civaz
 • İpek Yeğinsü
 • Louisa Harris
 • Kerim Dündar
 • Merve Midilli
 • Münür Münüroğlu
 • Özge Çokgezen
 • Stephen Elms
 • Taşkın Esin
 • Tom Sichel