bang prix horoz
bang. Art Innovation Prix Başvurular Başladı!
Mart 1, 2017

2017 bang. Prix Kategorileri

kategoriler_data_bio_hybrid_new_media
01.03.2017
Biyo art


Bilim dünyasında giderek önem taşıyan moleküler biyoloji ve biyoteknolojideki inovatif gelişmeler, dünyada kullanımının yaygınlaşmasıyla günümüzde sanatsal yaratım sürecine de ilham olmuştur. Biyo sanat, hayvan ve bitki hücrelerinin, doku kültürlerinin klonlanmaları, organizmaların yaşam süreçleri, kromozom görüntüleri, vücut taramaları gibi bilimsel yaklaşımların sanatsal yaratımda kullanılmasıdır.
Yeni medya


Gelişen bilgi teknolojileri ve iletişim ağları sayesinde, bilgisayar grafikleri, yeni medya teknolojileri, internet, bilgisayar animasyonları gibi farklı teknikler kullanılarak izleyiciyle etkileşime geçilen sanatsal yaratımdır.
Hibrid sanat


Robotik, mekatronik, fiziksel bilimler, arayüz teknolojileri ( konuşma, hareket, yüz tanıma)yapay zeka gibi teknolojiler kullanılarak farklı medya ve türlerin yeni ifade biçimleriyle sanatsal yaratım sürecine dahil edilmesidir.
Veri sanatı


Günlük hayatımızda her yerde karşımıza çıkan algoritmalar, veri tabanlarından gelen rakamlar, ham veriler, istatistikler, arama motorları tarafından toplanan veriler sonucunda üretilen verilerin sanatsal yaratımıdır.