Ece Nur Keskin
Innsaei, 2019

İzlandaca bir kelime olan Innsaei iç dünyamızdaki sınırsız doğa ya da içimizdeki deniz anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise sürekli değişen dünyamızda bize yol gösteren içsel görüştür. İlhamını Innsaei kelimesinden alan eser, cam yüzeyin üzerindeki manyetik sıvının yarattığı şekiller üzerinden izleyiciyle iletişime geçmeye çalışır. Nasıl insanlar arası iletişim karşılıklı bir paylaşım eylemi ile gerçekleşiyorsa eser ile izleyici arasında da mesafe sensörü üzerinden bir paylaşım gerçekleşir.

Böylece eser, çevresindeki izleyiciden etkilenip değişen soyut şekiller üretir. Manyetik kuvvetin etkisiyle oluşan bu şekiller sürekli değişen dünyamıza göndermede bulunurken, bilinçaltımızın bu değişime verdiği tepkiyi temsil eder. Adeta soyut bir dil oluşturan manyetik sıvının tahmin edilemez hareketleri, eseri sezgi yoluyla dolaysızca -ne, nasıl, neden sorularını sormadan- kavrayıp kavrayamadığımızı anlamaya çalışır.
Installation is inspired from ancient Icelandic word Innsaei which can mean “the sea within” that is borderless nature of our world, constantly moving vision and feelings beyond words. Innsaei also mean to see from inside out which is to navigate our way in our changing world.

Interaction between people is a kind of action that occurs when people exchange ideas and feelings. In this sense, Innsaei -like people- tries to interact with the viewer through ultrasonic sensor. When viewer get closer to installation, sensor under the plate reads distance and sends an input value to Ardunio. Based on the input value, magnets that are connected to motors move and produce magnetic field thus creating changing organic shapes. These shapes represent itself as reflector of our unconscious mind. Magical forms of magnetic fluid try to question if we can comprehend chaotic fluid behaviour intuitiveley.
bang prix Innsaei 4
bang prix Innsaei 3
ece nur keskin
Ece Nur Keskin