Ali Alsamarei
OptART, 2017

"İnteraktif bir enstalasyon çalışması olan OptART, teknolojiyi kullanarak bireyler ile dijital sanat arasında etkileşim kurmayı amaçlar. Eserin optik akım ile bu etkileşimi kurması ismini "Opt"yi destekler."
OptART is an art installation people can interact with. The artist aimed to use the technology to achieve the interaction between individuals and the digital art. OptART drive the interaction by optical flow, hences the name “Opt”.
#3d-graphicanimation #optical flow #python #OpenCV #VPython
optart Ali Al Samarei
Ali Al Samarei
Ali Al Samarei
Endüstriyel tasarımcı, animatör, genel sanatçı ve eğitimci olan Ali Al Samerai lisansını Animasyon alanında ve yüksek lisansını Endüstriyel Tasarımda tamamladı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım doktora öğrencisi olarak çalışıyor.
Ali Al Samerai is an industrial designer, animator, general artist, and educator. He received his BA degree in Animation and MSc degree in Industrial Design. Currently he is an industrial design PhD student in Middle East Technical University.