Andre Karge, Gökçen Dilek Acay
Mekanik Saç Heykeller, 2017

Saç heykel insan saçından ve programlanmış motorlardan oluşmaktadır. Saçlar birbirine bağlanarak uzatılmış ve tekstil gibi dokunmuştur. Sanatçı, motorlar ile organik bir hareket elde etmeyi amaçlar. Elde edilmek istenen hareket, yaşayan ve nefes alan organik bir formun simülasyonudur.
Hair sculpture consists of human hair and programmed motor parts. Hair strings tied up to each other, lengthened and weaved like textile. It has a natural movement through mechanics. The movement is a simulation of a living and breathing organic form.
#hybrid #C++ #Java #Python
mekanik saç heykeller - andere karge ve gökçen dilek acay
Andre Karge
Andre Karge
Bauhaus Üniversitesi Weimar'da Bilgisayar Bilimi okudu. Genellikle web uygulamaları ve makine öğrenimi üzerine odaklanırken aynı zamanda mekanik heykeller yaratmak için sanatçılarla birlikte çalışmaktadır.
Andre studied Computer Science at the Bauhaus University Weimar. Usually he focuses on creating web applications and machine learning but also he works with artists to create mechanical sculptures.
Gökçen Dilek Acay
Gökçen Dilek Acay
2009'da Yıldız Teknik Üniversitesi Yaylı Sazlar Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Bauhaus University Weimar'da Güzel Sanat Fakültesi'nde yüksek lisans derecesini tamamladı. IKSV desteği ile Cite International des Arts Paris sanatçı programına katıldı. Sanatçı, Milan'da düenlenen 17. Akdeniz ve Avrupa Genç Sanatçılar Bienali’nin Türkiye seçkisinde yer aldı.
The artist graduated from music major violin at the Yıldız Technical University in 2009 and attended master program in fine arts, at the Bauhaus University Weimar in 2012. She was the guest artist in Cite International des Arts Paris in 2015 with support IKSV. In 2015, Acay was selected for 17th International Biennial of Young Artist from Europe and Mediterranean in Milan.