Ayşe Ateş
Aquaponic, 2018

Alternatif bir sürdürülebilir üretim yöntemi olan akuaponik sistem; su ürünleri yetiştiriciliği (akua kültür) ile topraksız tarımın (hidroponik sistem) birleştirilmesinden oluşur. Akuaponik sistemde, bitkiler, balıklar ve yararlı bakteriler simbiyotik bir döngü içinde yaşarlar. Bitkilerin gübre ihtiyacı balık havuzundaki suyla karşılanır. Balık dışkıları, dışarıdan müdahale gerektirmeden doğal olarak kolonize olan bakteriler tarafından, bitkilerin özümleyebileceği besin haline getirilir. Bitkilerin emerek filtrelediği su ise balıkların yaşamasına olanak verecek temizlikte yeniden havuza döner, yaşam döngüsü bu şekilde tamamlanır ve devam eder.

Geri dönüştürülebilir’ bir malzeme olmasına rağmen çok ender dönüştürülen ve doğada çözülmeyen plastik, kaybedenin hiç olmadığı, herkesin kazandığı bir ekosistemin temsili olan bu canlı heykelde bitkilerin yaşayacağı alanı sağlar.
Aquaponic system which is an alternative sustainability method is formed by combining aquaculture and hydroponic system.
Plants, fish and benign bacteria live in a symbiotic circle in the aquaponic systems. Need for fertilizer of the plants is met by the water in the fish tank. Naturally colonized bacteria turns fish sewage into a nutrition which can be absorbed by the plants. The water filtered by the plants it absorbs to turn back into the tank again in a clean condition that enables fish to live. In that way, life circle gets complete and continues.

Although plastic is a recyclable material, it is very rarely recyclable and damages the nature. In that point, the audience contributes the production and being a participator. In this living structure, the procedure is possible with everyone's participation. There is a symbiotic relationship between edible plants, fishes, and humans
bang_art_innovation_prix_ayse_ates_b
ayse_ates_bang2018
Ayşe Ateş
Selimiye Anadolu Tarım Meslek Lisesi'nde Gıda Teknolojisi ve Gıda Mikrobiyolojisi alanında lise eğitimi alan Ayşe, 2017 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Resim alanında mezun oldu. Çalışmaları birçok sergi ve fuarda yer aldı. Sanatçı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 
Taken highschool education on Food Technology and Food Microbiology in Selimiye Anatolian Agriculture Vocational High School, Ayşe graduated from Marmara University, Fine Art Faculty Painting BA degree, 2017. She shows her works at many exhibitions and fair in Turkey. She still MA student at Marmara University, Department of Painting.