Ayşe Hilal Ateş
Taze Nane, 2017

Sanatçı babaannesinin ölümünün ardından onun en sevdiği bitkilerden biri olan taze naneyi mezar toprağında yetiştirip, laboratuvarda bir takım analiz süreçlerine dahil eder. Videolarda izleyicilerin, sanatçının babaannesiyle kurduğu ilişkiyi bir nesne üzerinden yaşatma, canlı ve dinamik tutma çabasını seyrederken, çalışmalar sonunda elde ettiği verileri de gözlemleyerek sürece tanıklık etmesi ve artık bu ilişkinin bir parçası haline gelmesi amaçlanmıştır.
After the loss of her grandmother, artist grew mint which is her favourite herb in soil of her grave and included it in the laboratory analysis processes. In the videos, the aim is to make the audience a part of the relationship between the artist and her grandmother, as they witness to the process and observe the data she acquired from laboratory studies of her endeavour to keep this relationship alive.
#dna #genetic
ayşe hilal ateş - taze nane
Ayşe Hilal Ateş
Ayşe Hilal Ateş
Selimiye Anadolu Tarım Meslek Lisesi'nde Gıda Teknolojisi ve Gıda Mikrobiyolojisi alanında lise eğitimi alan Hilal, 2017 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Resim alanında mezun oldu. Yeryüzünde ve evrende, geçmişte var olmuş hiçbir şeyin yok olamayacağına olan inancının, çürümeye ya da bir şeylerin bitmesine karşı koyma çabasının işlerinin temelini oluşturduğunu söyleyen sanatçı, nesneler ile kurduğu ilişkiyi bilimsel yöntemlerle inceleyip, sanatsal yöntemlerle sunuma hazırlıyor.
Taken highschool education on Food Technology and Food Microbioogy in Selimiye Anatolian Agriculture Vocational High School, Hilal graduated from Marmara University, Fine Art Faculty Painting BA degree, 2017. The artist who says her belief in that nothing once existed in the earth, in the universe could disappear, her resistance to corrosion, extinction of matter constitutes the core characteristics of her works, investigates the bond she established with objects with science and presents it with arts.