Betül Aksu & Max Paulus
Tinnitus, 2019

Tinnitus, herhangi bir dış ses yokluğunda duyulan seslerin yarattığı rahatsız edici ortamı taklit eden, etkileşimli bir ses heykelidir.

Kulak çınlaması, genellikle çınlama, uğultu, ya da iç içe geçmiş sesler kombinasyonu gibi çaresizlik hissi uyandıran sesler olarak tanımlanır. Kulak çınlaması beynin doğal bir dengeleme mekanizması olduğundan, bu şekilde benimsenmesi kişide rahatlama hissi uyandırabilir. Heykel, kulak çınlaması olan bir hastanın uyku yastığını yeniden yaratarak bu benimsemede yer almayı hedefler.

Heykel, dijital artefaktların kaynaklarını kasıtlı olarak gösteren şeffaf bir kutuya yerleştirilmiş, dokunmaya duyarlı bir uyku yastığından oluşur. Yastık, kulak çınlaması rahatsızlığı olan kişiler tarafından tanımlanmış ve değişken bir gürültülü arka planda oluşan yüksek frekanslı tonları içeren ses karışımlarını taklit eder. Eser, ziyaretçileri etkileşimin rolünü keşfetmeye ve kendi kabul seviyelerini bularak kulak çınlamasının yoğunluğunu kontrol etmeye davet eder.

Yerleştirme, etkileşimli bir uyku yastığından oluşur. Yastığın üzerine iletken ip ve bakır tel kullanılarak Tinnitus motifleri işlenmiştir. Bu motifler, iletken özellikleri sayesinde kapasitif sensör görevini görmektedir ve yerleştirmenin ses çıktısını kontrol etmeye yararlar. Her motif, Tinnitus hastaları tarafından betimlenmiş bir Tinnitus sesini temsil eder.
Tinnitus is an interactive sound sculpture that mimics the uneasy environment caused by hearing noises in the absence of any external sound. Tinnitus is often described as a ringing or buzzing, as a combination of intermixing sounds that induces a feeling of helplessness. As tinnitus is a natural compensatory mechanism of one’s own brain, the mere acceptance of it as such can bring relief. The sculpture aims to take part in this acceptance by recreating the sleeping pillow of a patient with Tinnitus.

The sculpture consists of a touch-sensitive sleeping pillow placed on a transparent box that intentionally displays the sources of digital artefacts. The pillow mimics the sound mixtures reported by patients, consisting of high-frequency tones on a fluctuating noise background. The installation invites spectators to explore the role of interactivity and control the intensity of their tinnitus by figuring out their own acceptance levels.

The installation consists of an interactive sleeping pillow. Tinnitus patterns are sewed on the pillow surface by using conductive thread and copper wires. Through their conductivity, these patterns act as capacitive sensors and control the sound output. Each pattern represents a Tinnitus sound described by Tinnitus patients.

Materials: Copper wire, conductive thread, cotton thread, cotton fabric, crocodile clips, acrylic sheet, microcontroller, speakers, MP3 player, Arduino software (IDE), Python.
bang prix Tinnitus 4
bang prix Tinnitus 2
bang prix Tinnitus 3
betul-aksu-max-paulus
Betül Aksu
Max Paulus
Betül Aksu (1990, İzmir), sanatçı, araştırmacı. Şu anda Queen Mary Londra Üniversitesi Medya ve Sanat Teknolojileri bölümünde doktora eğitimine ve Londra’da dijital sanat ve fotoğraf çalışmalarına devam ediyor. İşleri metin, fotoğraf ve multimedya enstelasyonlarından oluşuyor. Kullandığı her maddede imge ve metin arasındaki ilişkiyi sorguluyor ve dijital sanatlarda kullanılan multimodal metin ile anlam yapımı üzerine deneyler yapıyor.

Betül Aksu (1990, İzmir) is an artist and researcher. Currently, she continues her doctorate’s degree in Media and Arts Technology Programme at Queen Mary University of London and works as a digital artist and photographer in London. Her artistic practice spans writing, photography and multimedia installations. Throughout each medium, she questions the relationship between image and text and experiments with the meaning-construction process of multimodal text in digital art.
Max Paulus (1990, Saarbrücken), bilişimsel dilbilimci. Şu anda University College London’da Bilişsellik ve İşitme üzerine araştırmalar yapıyor. Araştırmalarında Bilişsel Nörobilim ve Psikofizik metotlarını kullanarak insanların gürültülü ve alçaltılmış sözlü dile adapte olmalarını inceliyor. Ortak çalışmalar sonucunda konuşma tanıma araçları ve odyolojik değerlendirme ve deneysel testler için sanal karakterler tasarlıyor.

Max Paulus (1990, Saarbrücken) is a Computational Linguist currently researching Cognition and Hearing at the University College London. His research focuses on understanding how humans adapt to noisy and degraded speech using methods from Cognitive Neuroscience and Psychophysics. Through collaborations, he developed speech recognition tools, virtual characters for audiological assessment and experimental tests.