bauhaus_museum_bang_prix0
bauhaus Archive Berlin
Ağustos 2, 2017
robocup_robot_bangprix4
RoboCup 2017
Ağustos 7, 2017

Blockchain ve Sanat Dünyası

danpage_blockchain_bangon_2017
"Blockchain ile sanata gelen sistematik dokunuş"
03.08.2017
Günümüz sanat dünyasında karşı karşıya kaldığımız birçok pozitif ve negatif durum mevcut. Bunlardan bazılarına örnek olarak özgün ve kopya arasındaki ayrımların gözetilmesi, üretimlerin takip edilebilmesi, kitle iletişim gereçlerinin yönetilebilmesi, dijital teknolojilerin artması ve yaygınlaşması sonucu sanat eserlerinin daha fazla yaygınlaşıp çabuk tüketilebilir olması, sanat pazarının globalleşmesi gibi birçok durum söz konusu. Bu durum sonucunda sanat dünyasında yaşanan ve yaşanabilecek karışıklıklara engel olması açısından, Güzel Sanatlar ekseninde Blockchain kullanımı büyük bir önem taşıyor.

Şifrelenmiş işlem takibi yapmamızı sağalayan Blockchain A noktasından B noktasına kurumlara ihtiyaç duymadan verilerin dağınık bir sistem üzerinden ulaşımını sağlıyor. Veriler merkezi bir sistemde işlenmediği için tek bir kişinin verileri değiştirmesi ve ya ortadan kaldırması imkansızlaşıyor. Böylelikle güvenilir bir sistem ortaya çıkıyor. Haberleşme ve dosya aktarımında son kullanıcının deneyimini oldukça değiştirebilecek bir teknoloji olarak hayatlarımızdaki yerini yavaş yavaş almakta.

İnovasyon ruhunu sanatı koruma araçlarından biri olarak kullanmak günümüz teknolojisi için oldukça verimli bir yaklaşım. Blockchain, sanat galerileri, gümrükler, nakliye firmaları, müzeler, sanatçılar ve koleksiyonerler için rahat bir zincir kurma aşamasında. Süreçlerin güven ile işleyişini ve taraflar arasındaki etkileşimi kusursuz yöneten sistemler, blockchain teknolojisi ile mümkün kılınıyor.

Sanat eserlerindeki kaybolma, yırtılma, el değiştirme, çalınma, imha edilme gibi hususlar nesnelerin hareketlerinin izlenmesini zorlaştırıyor. Bu noktada geliştirilen uygulamalar ile üretilmiş her sanat eseri için sahiplik kimliği ve sertifikası belirleniyor. Bu kimlik eserin tüm yolculuğunun kayıt altında tutulmasına olanak tanıyor. Sanatçılar eserlerinin internette nerede yayıldığı konusunda da bir takip sistemi oluşturabilir, lisanslamak ve telif haklarından gelir elde etmek için kullanabilirler. Bu sistem sürecin parçası olan herkes için etkili bir döngü halinde sürdürülebiliyor.

Ağırlıklı sağ beyin kullanımı ile yönetilen sanat pazarını sistemli bir döngü içine sokacak bu teknoloji, pozitif ve negatif yorumlarıyla sistemin içerisine girmeye devam ediyor.


Özge Çokgezen
danpage_blockchain_bangon
Dan Page, 2016
blockchain_sanat_bang_on_k
Marcos Bernardes, 2017