Damla Yücebaş
Fluctuations, 2018

Fluctuation, görsel algı ve yanılsama üzerine kurulu bir ışık yerleştirmesidir. Sürekli hareket ve değişim halindeki evrende gerçekliğin dinamik ve rastlantısal şekilde belirmesini örüntü dalgalanmaları ile temsil eden eser, insanın belirsizlik ile ilişkisine odaklanır. Düzen yaratmanın daha fazla düzensizliğe neden olduğu bir evrende, insanın bilme, kontrol etme ve öngörme yoluyla belirsizlikten kurtulma çabası sonucunda daha fazla belirsizlik yaratıp yaratmadığı sorgulanır. Reel ve virtüel görüntülerin kumaş yüzeyinde üst üste getirilmesiyle görsel bir ilüzyona alan açılır. İzleyici kumaş yüzeyinde netleşen veya belirsizleşen alanlar aracılığıyla eser ile etkileşime girer. Bu yanılsamalı etkileşimden doğan bir "imajın içindelik" hissiyle, zamansal ve mekansal olarak izleyiciyi içine çeken ve imgeye dahil eden bir deneyim ortamı üretilir. Bu sayede kişinin deneyimine bağlı öznellik anları yaratılır.
Fluctuation is a light installation based on visual perception and illusion. It represents the dynamic and random emergence of reality in the constantly changing universe by the temporary pattern fluctuations and focuses on the humans' relation with uncertainty. In a universe which order causes more disorder, it is questioned if human creates more uncertainty as a result of its efforts to get rid of uncertainty through knowing, controlling and predicting. An area for a visual illusion is unfolded by overlapping of the real and virtual images on the fabric surface. Theöviewer interacts with the work through the areas that become clear or blurred on the fabric surface. An environment for the experience that temporally and spatially immerse and captivate the viewer is produced through the sense of “being inside the image” arising from this illusory interaction. Thus moments of subjectivity that depend on one's experience is created.
bang_art_innovation_prix_damla_yucebas_b
damla_yucebas_bang2018
Damla Yücebaş
1987 İstanbul doğumlu. 2005 yılında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde 2011 yılında lisans, 2016 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu süreç boyunca 2006-2008 yılları arasında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde lisans öğrencisi, 2013 yılında Almanya Halle Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak eğitim aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde 2012 yılından beri Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve Sanatta Yeterlik programına devam etmektedir.
Born in İstanbul,1987. She took her bachelor’s degree in 2011 and master’s degree in 2016 from Mimar Sinan Fine Arts University, Textile & Fashion Design Department. During this period, she also became a student in Textual Sculpture Department of Vienna Fine Arts Academy between 2006-2008 and exchange student in Conceptual Textile Design Department of Halle Fine Arts University Germany in 2013. She has been working as a Research Assistant since 2012 and continues the Proficiency in Art Program in MSFAU Textile and Fashion Design Department.