Didem Toy, Esra Çomu
Bir Dahaki Sefere, 2017

İkili, veri sanatı üzerine ilk çalışmaları olan Better Luck Next Time’da, şans ve rastlantısallık bağlamı içinde, objektif bir veriyi, subjektif algılara dönüştürmeyi, ve bu sayede izleyiciye bir duyum ikiliği deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Farklı zamanlarda tamamen rastlantısal olarak çekilmiş kazanan piyango numaraları materyal olarak kullanılmıştır. Bu rastlantısal numaralar, renklere dönüşerek nörolojik, psikolojik etkenler ya da farklı tercihler ve ışıklandırma sebebiyle ile herkesçe farklı algılanan bir hal alır.
Better Luck Next Time is the first work about data art from the duo and their intention is converting an objective data to subjective senses in the context of change and randomness to present a synthetic synesthesia experience to the viewers. Lottery numbers which drawn in different times are used as a material and all these numerical data converted to color equivalent. Consequently, these coincidental numbers converted to the colors that perceived differently according to neurology, psychology or just different preferences or lighting.
#bigdata
didem toy ve esra çomu - bir dahaki sefere
Didem Toy
Didem Toy
2016'da Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden, 2017'de Plastik Sanatlar bölümünden mezun oldu. Bir dönem Hollanda’da eğitim gören sanatçı eğitimi boyunca tasarım ve sanat alanında dersler aldı.
The artist graduated from Yeditepe University Department of Visual Communication Design in 2016 and Department of Plastic Arts in 2017. Got education in Holland for one term she took classes in design and art, through out her education.
Esra Çomu
Esra Çomu
Saint Joseph Lisesi mezunu Çomu, Kimya lisansının ardından 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu. Amsterdam’da bir dönem eğitim gördü ve bir çok farklı disiplini deneyimleme ve farklı alanlarda tasarım projeleri gerçekleştirme fırsatı buldu.
Saint Joseph High School graduate Çomu and after studying Chemistry graduated from Yeditepe University Department of Visual Communication Design in 2016. She studied in Amsterdam for one term and had opportunity to experience many different disciplines and to carry out design projects in different fields.