Ecem Dilan Köse & Esin Aykanat Avcı
Yaşam Özü - Çapraz Dönüşüm, 2019

Evrendeki canlılığın temelini tek bir hücre oluşturur. Bitki, hayvan, insan her biri farklı yaşam formları; her biri başka bir dönüşümün yaşaması durumudur. Mitolojide kendini yiyen yılan Ouroboros gibi dönüşüm bir yok oluş eylemiyle süregelir. Bir yok oluş yeni bir var olma için başlar ve yeni bir canlı bütünüyle dönüştüğü yeni birlikteliklerle kimlik kazanır. Yeni bileşenlerini başka canlılar veya cansız maddeler aracılığıyla oluşturabilir. Öyleyse yaşamın özü her bir bitki, insan ve hayvan için bölünmüş müdür? Bu dönüşüm, ayrışma, birleşme, yok oluş ve varoluş kavramlarını metaforik olarak sorguladığımız bu çalışmada bir bitkinin sahip olduğu bazı bileşenlerden soğrulması ve kendisine ait olmayan yeni bileşenleri ekleyerek alternatif varoluş senaryoları kurguluyoruz. Hücrelerinden arındırıp kendi yaşam özünden ayırdığımız ve şeffaf bir kabuk gibi ışık geçirgen hale getirdiğimiz bitki yaprakları, ışıkla birleşerek “Mahrum kaldığımız, yok olan özlerimiz başka dönüşümlerle bize yeni kimlikler kazandırır mı?”, “Yeni görünümler bizim yeni bir varoluş şeklimiz midir?”, “Formumuz değişmeden değişen kimyasallar bir yok oluş örneği olabilir mi?” sorularını araştırıyor.

Proje, "Crossing kingdoms: Using decellularized plants as perfusable tissue engineering scaffolds" isimli bilimsel makaleye dayanarak hazırlanan bir solüsyon yardımıyla ıspanak ve deve tabanı bitkilerinin yapraklarının hücresizleştirilmesiyle elde edilen şeffaf bitki yapraklarının ışık geçirgenliğinden yararlanarak gerçekleştirilen bir dönüşümü görsel olarak deneyimletmeyi amaçlar.
A single cell forms the basis of life in the universe. Plant, animal, human, each with different life forms; each of them is the case of a living transformation. Like the snake Ouroboros, eating itself in mythology, transformation occurs with an act of extinction. An extinction begins for a new existence and a new living creature gains an identity through the new integrations it completely transformed into. They can form their new components through other living organisms or inanimate substances. Thus, is the essence of life divided for each plant, human and animal? In this project, where we metaphorically question the concepts of transformation, decomposition, integration, extinction and existence, we build alternative existential scenarios by absorbing some of the components of a plant and adding new components that do not naturally belong to it. The leaves of the plants, which we purified from their own life essence and made transparent like a translucent shell and brought together with light, explore the questions of “Can our essences that we lack and extinct gain us new identities through new transformations?”, “Are our new appearances a new form of existence?”, “Can the chemicals that change, with our forms staying as they are, be an example of extinction?”

The project aims to create a visual experience of a transformation performed by decellularization of spinach and monster deliciosa leaves, through the obtained translucent plants, based on and using the formula of a special solution from a scientific article called Crossing kingdoms: Using decellularized plants as perfusable tissue engineering scaffolds.
bang prix Yasam Ozu Capraz Donusum 3
bang prix Yasam Ozu Capraz Donusum 1
bang prix Yasam Ozu Capraz Donusum 2
ecem dilan kose esin aykanat avci
Ecem Dilan Köse
Esin Aykanat Avcı
Esin Aykanat Avcı

2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi. Tez araştırmasını Erasmus Bursu ile UWIC Cardiff School of Art and Design, Galler’de tamamlayarak 2013 yılında mezun oldu ve aynı yıl yine Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü Sanatta Yeterlik Programı’na başladı. 2017-2018 Akademik Yılı boyunca Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu kapsamında heykel sanatçısı Yrd. Doç. David Meyer danışmanlığında, Newark, Delaware, Amerika’da tez çalışmalarını yürüttü. Şu anda Hacettepe Üniversitesi’nde tez çalışmasının son aşamasını yürütmekte, bio-art, enstalasyon ve arazi sanatı alanlarındaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası olarak sergilerde yer almaya devam etmektedir.

In 2009, she graduated from Hacettepe University, Department of American Culture and Literature. In 2010, she was accepted to Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics. She completed her thesis research with Erasmus Scholarship at UWIC Cardiff School of Art and Design, Wales. During the 2017-2018 Academic Year, she was awarded Fulbright Visiting Student Researcher Scholarship and she conducted her dissertation research under supervision of sculpture artist Asst. Prof. David Meyer in Newark, Delaware, USA. She is currently conducting the final stage of her dissertation at Hacettepe University and continues to take part in national and international exhibitions with her works in the fields of bio-art, installation and land art.