Elif Bozlak
İçindeki Müzik, 2018

İçindeki Müzik projesi, genetik kodlarımızdaki küçük farklılıklar olan mutasyonların müzik ve ışık sinyallerine dönüştürülmesiyle oluşturulan bir yerleştirmedir. Yanlış anlaşıldığı düşünülen mutasyon kavramının anlaşılmasını kolaylaştırmak için oluşturulan bu projede kullanılan mutasyonlar ‘de novo’ olarak da bilinen sadece bireye özgü mutasyonlardır.

Projede, ilk olarak mutasyonların genom üzerindeki pozisyonları ve birbirlerine olan uzaklıkları hesaplanmıştır. Bu uzaklıklar gitar teli baz alınarak frekans sinyallerine ve sonrasında müziğe dönüştürülmüştür. Son olarak müzikle eş zamanlı ilerleyen LED sistemi eklenmiştir. Böylece o anda dinlenen mutasyonun genomdaki yerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

Deneyimlemek için lütfen öncelikle çemberin içine girin ve kulaklığı takın. Gördüğünüz butonların her biri farklı bir bireyi temsil etmektedir. Butonlardan herhangi birini açtığınızda o bireyin mutasyonlarından oluşturulan müziği dinleyebilecek aynı zamanda mutasyonların 1’den 22’e kadar hangi kromozomlar üzerinde olduğunu LED sinyallerinden görebileceksiniz.

Böylelikle her bir birey için ortaya çıkan farklılıkları keşfedebileceksiniz! Bakalım tüm bireyler arasındaki iki kardeşi bulabilecek misiniz?
The Music Inside You is an installation art produced by converting mutations, which are random small differences in our genetic codes, to music and light signals. Providing an easier and an enjoyable understanding of the term “mutation” which is generally misinterpreted is aimed. The mutations that are used in the project are mutations which are known as ‘de novo’ and they belong purely and simply to only you.

Firstly, in this project, positions of the mutations and their distances to each other were calculated. Then, these distances were converted to frequencies based on guitar strings to create music. Finally, a LED system that is synchronized with the music was added. By this way, you can see the chromosomes where mutations are located while you are hearing them.

To experience the installation, please walk into the chamber and put on the headphones. Each of the buttons that you see represents a different individual. When you switch on one of the buttons, you can listen to the music that is composed from mutations of that individual. At the same time, by following the LED signals you can see the mutations which are located on the chromosomes 1 to 22. You can explore the differences between individuals! Let's see if you can find the two siblings among the individuals?
bang_art_innovation_prix_elif_bozlak_b
elif_bozlak_bang2018
Elif Bozlak
2015 yılında İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun oldu. Lisansı boyunca İTÜ Maden Fakültesi Savaş Çekirge Klasik Gitar Eğitim ve Araştırma Birimi’nde klasik gitar eğitimine devam etti. Şu anda ODTÜ’de Biyoinformatik yüksek lisansı yapmakta ve at genomu üzerine çalışmaktadır.
Elif graduated from Department of Molecular Biology and Genetics, ITU in 2015. During undergraduate years, she continued her classical guitar education in ITU Faculty of Mines Savaş Çekirge Classical Guitar Education and Research Center. Now, she is an MSc student in Bioinformatics department of METU and working on horse genome.