Elif Esen, Neşe Topçuoğlu
Bakterilerin Müziği, 2017

Mikroorganizmalarda mevcut olan, evrimsel olarak korunmuş, gen bölgelerindeki türe ait spesifite gösteren gen dizileri ile her bakteri çeşidinin aslında kökensel olarak genetik bir besteye sahip olduğu ve her yeni nesle bunu miras olarak aktardığı üzerinden kurgulanan proje, genlerin sahip olduğu ahengi işitsel olarak ifade eder. Aynı zamanda biyolojiyi ve müziği insanların interaktif bir şekilde deneyimleyebileceği bir platformda buluşturmayı amaçlayan bu eserde izleyiciler platformu bir müzik klavyesi gibi kullanabilirler.
The project is based on the phenomenon that in microorganisms the gene sequences that shows the specificity of the species in the evolutionary conserved gene region, present that each bacterial species inherently has a genetic composition, which expresses the harmony genes have. At the same time, the audience can use the platform as a music keyboard, aiming to bring the biology and music together on a platform that people can interactively experience.
#dna #ardunio-micro-controller #music
elif esen ve neşe topcuoğlu - bakterilerin müziği
Elif Esen
Elif Esen
2009 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji yüksek lisansını bitirdi. 2015 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji bölümünde doktora yapıyor.
Graduated from İstanbul Technical University, department of molecular biology and genetic. After she graduated from bachelors degree, she started MA program at İstanbul Technical University, department of molecular biology, genetic and biotechnology. She still a PhD student in İstanbul Technical University, department of molecular biology, genetic and biotechnology.
Neşe Topcuoğlu
Neşe Topcuoğlu
2013 yılında İTÜ - Endüstri Ürünleri Tasarımından mezun oldu. İTÜ - Tekstil Mühendisliği yüksek lisans programında giyilebilir teknoloji tabanlı tekstiller alanında çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca müziğe ilgi duyuyor ve acapella müzik korosu olan Chromas’ta soprano.
Graduated from Istanbul Technical University Industrial Product Design in 2013. She is studying Master of Science in Textile Engineering Program in the same university. She is studying about designing of textile based electronic and functional wearables. She is also interested in music and she is a soprano in an acapella choir called Chromas.