Emrecan Ağtaş
Görünmez Bağlar / Invisible Bonds, 2019

Fiziksel olarak temas kuramadığımız birçok bağ vardır. Bunlardan bazıları kalıtımsal olarak aktarılmış, bazıları tesadüflere dayalı karşımıza çıkmış, bazıları ise bilinçli olarak edinilmiştir. Bir sicim veya tel ile kurulduğu gibi somut bir temas olmasa da bağları hissedebilir ve anlamlandırabiliriz. Görünmez bağlar, işitsel ve mekansal bir deneyim olarak, bizim bu bağlar ile kurduğumuz ilişki ve onlara verdiğimiz tepkilere vurgu yapar. Bağların titreşerek büyüdüğü ya da sönümlenerek yok olduğu gibi, mutluluk kadar hüzün, huzur kadar rahatsızlık da verdiğine dikkat çekmek ister.

Görünmez Bağlar, el veya uzuv hareketleriyle çalınabilecek çok kanallı bir ses enstrümanıdır. Tek el, alanın tam ortasında bulunan silindirik ünite üzerine getirilerek etkileşim başlatılır. Bu etkileşim silindirik ünite içerisinde bulunan Leap Motion sensörü ile sağlanır. Farklı parmak ve el hareketleri, farklı sesler ve buna bağlı ses parametrelerini kontrol eder. Bu noktada Leap Motion sensörü max for live aracılığı ile Ableton içerisinde bulunan farklı ses ve ses efektlerini tetikler. Aynı zamanda bu sesler 4 farklı ses kanalına ayrılarak 4 ayrı ses monitörü üzerinden çalınır. Kişi tam ortada (sweet spot) bulunarak, işitsel ve mekansal bir deneyim elde eder.
There are many bonds that we cannot make physical contact with. Some we inherit, some occur coincidentally and some we obtain consciously. Even though there is no concrete contact with a string or wire, we can feel and make sense of such bonds. The Invisible Bonds, as a spatial and sonic experience, emphasises our relation to these bonds and how we can react to them. It wants to draw attention to how the ties vibrate, grow or fade, as well as bringing joy, grief, peace and discomfort.

Invisible Bonds is a multi-channel sound instrument that can be played by hand or with limb movements. Interaction is initiated by placing one hand on the cylindrical unit located in the middle of the installation area. This interaction is captured by the Leap Motion sensor inside the cylindrical unit. Different finger and hand gestures control different sounds and associated sound parameters. The information captured by the sensor triggers different sounds and sound effects within Ableton via Max for Live. The sounds are divided into 4 different audio channels and played on 4 separate near-field speakers. The person should stand in the middle of the speakers (sweet spot) to get the full sonic and spatial experience.
bang prix Gorunmez Baglar 1
bang prix Gorunmez Baglar 3
emrecan agtas
Emrecan Ağtaş
1991 İstanbul doğumlu. 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sonrası müzik ile olan ilişkisi dışında sese olan hassasiyetini farketti. 2017 yılında Universität der Künste Berlin üniversitesi aracılığıyla Berlin Hauptbahnhof'da, ilk ses yerleştirmelerini sergiledi. 2018 yılı itibari ile girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Sonic Arts yüksek lisans programından mezun oldu.
Born in Istanbul, 1991. In 2015, he graduated from Kadir Has University, Department of Industrial Design. After his undergraduate education, he realized his sensitivity to sound except his music background. In 2017, he exhibited his first sound installations at the Berlin Hauptbahnhof under the organisation of Universität der Künste Berlin. He graduated from Istanbul Technical University Centre for Advanced Studies in Music, Sonic Arts master program since he started in 2018.