Ersin Öztürk
Uzay - Zaman, 2017

Uzay - zaman projesi evrenin güzelliğine bir saygı duruşu niteliğinde olup, sahip olduğu uyumu matematiksel ilişkiler ile müziğe döker.Proje, gezegenlerinin yörüngesel pozisyonlarının dünyaya göreceli olarak değişimini müzik düzlemine aktarır. Olduğumuz yerden, dünyadan diğer gezegenleri dinliyoruz, çoğu zaman olduğumuz gibi burada da sadece gözlemciyiz. Çalışmada herhangi bir şekilde insan etkileşimin olmasının iki sebebinden biri de bu, bizim bu devasa sistemin sadece ufak bir parçası olduğumuz gerçeği.
The space - time project is a kind of respect for the beauty of the universe, and its adaptation is mathematically related to mathematical relations. The project relies on earth to change the orbital positions of the planets to the music plane. From where we are, we listen to other planets in the world, we are observers here as well as we are most of the time. One of the two reasons why there is any kind of human interaction in the work is the fact that we are only a small part of this gigantic system.
#pyton #thorsythesizer #relativity
ersin öztürk - uzay zaman
Ersin Öztürk
Ersin Öztürk
Tüm çocukluğu boyunca doğa bilimleri ve müzikle ilgilenen Ersin Öztürk, müzik hayatına akordiyon ve piyanoyla başlayıp dijital müzik ile devam etti. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde System Dinamiği ve kontrolü bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Bu sırada sürekli olarak müzikle ilgilenmiş, bir çok stüdyo kayıtları ve konserlerde yer almıştır.
Ersin Öztürk, who is interested in natural sciences and music throughout his childhood, started music life with accordion and piano and continued with digital music. He graduated from Bahcesehir University, Mechatronics Engineering Department in 2012. In 2013, he completed his master's degree in System Dynamics and Control at Istanbul Technical University. At the same time, he was constantly interested in music, he had many studio recordings and concerts.