Ersin Öztürk
Yaşam Üçgeni, 2018

Yaşam Üçgeni, yaşama dair çeşitli kavramlar hakkında izleyiciye / dinleyiciye bir sorgulama alanı sunar. Alanın kurgusu üçgen sembolü ve bunun yaşamsal çıkarımları üzerine kuruludur. Bu alanda kurulan elektromekanik ve ses enstalasyonu bir fikir vermekten ziyade sorgulama zincirinin parçası olabilecek bir düşünce üretim aracı olarak değerlendirilir. Üç kanal ses ve üç enstalasyon konsepti üzerinde şekillenen alan; geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek üzerine imgeler sunarken, ses kompozisyonunun iç dinamiklerinin yarattığı soyutlanma duygusu ile etkileşimi arttırmayı amaçlar. Alt, orta ve üst frekans seslerin uyumlu hareketleri alanın sembolik yapısının bir tamamlayıcısıdır. Yeryüzünün çeşitli biyolojik öğelerini kullanan üç enstalasyon ögesi, bireyin uzay-zaman yolculuğuna dair akışın dinamiklerine bir göndermede bulunur.
Triangle of life offers a space to the viewers/listeners for questioning various aspects of life. Structure of the space is based on the triangle symbol and its' relations with life. The electromechanical and audio installation in this space is considered as a tool that could be a part of the idea chain in the questioning sequence, instead of giving a direct meaning. 3 channel audio and 3 installation concepts refers to past, present and future; while the interior dynamics of the audio work aims to increase the feeling of isolation from the outside world, for a deeper level of interaction with the viewer/listener. The balance of the low, mid and high frequency audio phrases is a symbolic complement to the concept of the space. 3 biologic installation in various life forms, is another reference to the dynamics of individuals' in space-time dynamics.
bang_art_innovation_prix_ersin_ozturk_b
ersin_ozturk_bang2018
Ersin Öztürk
Tüm çocukluğu boyunca doğa bilimleri ve müzikle ilgilenen Ersin Öztürk, müzik hayatına akordiyon ve piyanoyla başlayıp dijital müzik ile devam etti. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde System Dinamiği ve kontrolü bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Bu sırada sürekli olarak müzikle ilgilenmiş, bir çok stüdyo kayıtları ve konserlerde yer almıştır.
Ersin Öztürk, who is interested in natural sciences and music throughout his childhood, started music life with accordion and piano and continued with digital music. He graduated from Bahcesehir University, Mechatronics Engineering Department in 2012. In 2013, he completed his master's degree in System Dynamics and Control at Istanbul Technical University. At the same time, he was constantly interested in music, he had many studio recordings and concerts.