Hale Arslan
İnsan Neden Saldırganlık Gösterir?, 2018

Şiddet, tarihten günümüze insanın, özellikle çocukların maruz kaldığı en dramatik, en travmatik olaylardan biridir. İnsan bedenine ve ruhuna yapılan şiddet yapıtlarımın temel sorunudur.

Çocukluğumda yaşamış olduğum travmatik olaylar şiddet ile yeniden yüzleşmeme ve şiddeti kavram olarak yeniden ele almama sebep oldu. Şiddet nesnelerinin vurma anında çıkarmış olduğu sesi ve yine vurma anında nesnenin uygulamış olduğu basıncı kullanarak yeni bir ifade alanı oluşturup şiddetin yaratmış olduğu tahribatı herkesin gözlemlemesini ve deneyimlemesini amaçlıyorum.

İnsan neden saldırganlık gösterir? projesi, şiddet nesnelerinin vurma eylemi ile gerçekleşen şiddetin izini bulma sürecinde elde edilen ses basıncını/ses gücünü araştırarak şiddetin yaratmış olduğu tahribatı ses ve görüntü üzerinden anlatılması üzerine kurgulanmıştır.
Violence, from history to today, is one of the most dramatic, traumatic incident that exposed to a human, especially for children. The fundamental issue of my works is the violence exposed to human body and soul.

Traumatic experiences of my childhood induced my confrontation with violence and caused me to take it in hand. I am aiming for the audience to observe and experience the destruction of violence; by creating a new expression area with the use of objects/violence tools' sounds- at the very moment of hitting and the pressure belongs to the same object at the same hitting moment.

“Why does a person shows aggression?” The project is constructed on explaining the destruction caused by violence through the sound and images that are the outcomes of researching the sound pressure/sound power that was collected during the process of trailing substantiate of violence through the objects turned out to be violence tools with the act of hitting.
bang_art_innovation_prix_hale_arslan_b
hale_arslan_bang2018
Hale Arslan
2017 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Resim alanından mezun oldu. Sanatçı şiddet nesnelerini manipüle ederek, estetik olarak yüzeye taşırken, şimdi ürettiği işlerinde, bir nesnenin şiddet nesnesi olarak yaptığı tahribatın izlerini hem bilimsel olarak analiz etmeye hem de görsel olarak deneyimlemeye çalışıyor. Aynı zamanda şiddet nesnelerinin vurma anında çıkarmış oldukları ses grafiklerini ve sesi manipüle ederek ses özellikli işler üreterek kendisine ifade alanı açıyor.
Graduated from Fine Arts Faculty of Marmara University in 2017. While manipulating, carries the violence tools aesthetically to surface, also tries to visually, experience and scientifically analyze the destruction of an object as a violence tool in her ongoing works. Also unlocks a new expression area for herself by creating sound featured works with manipulating sound and the sound graphics of the violence tool objects' hitting moments sounds.