Hamza Kırbaş
The Medium is The Message, 2018

“The Medium is the Message” projesi, uluslararası tek işaret dili olan 'Gestuno' alfabesi ile bir slogan olarak izleyiciye sunulmuştur. McLuhan ‘Araç mesajdır’ diyerek şöyle der; Bir medya (araç) bizim algımızı şekillendirir ve yeniden şekillendirir. McLuhan'a göre, aracın gerçek içeriği kendisi araç ise insanın uzantısıdır ve bu uzantı, akla gelen her şeyi kapsar. McLuhan; Dünyada gelişen teknolojiyle birlikte özellikle iletişim araçlarının ilettiği mesajlardan daha çok insanlara bir çeşit mesaj verdiğini ve bu yüzden toplumun değiştiğini anlatır. İçerik yerine biçime eğilmemiz gerektiğini söyler. Bu noktada içerik daima belli bir şekilde vardır ve bu biçimin dinamiği tarafından bir dereceye kadar yöneltilir. Eğer araç bilinmezse mesaj da bilinmez. Bu anlamda, araç ortak iletidir. ‘’ The Medium is the Message” projesinde, mesajın içeriğini işaret dili oluşturmakta ve mesajın kanalını da (araç) neon ile izleyiciye sunulmaktadır. Mesajın içeriği izleyicinin algısına sunularak, dil ile yapılan iletişim modeli görsel bir iletişim modeline dönüşmesi hedeflenmiştir.
‘’ The Medium is the Message” Project, was presented to the audience as a slogan with the alphabet 'Gestuno', the only international sign language. McLuhan says, ‘’ The Medium is the Message'’; A medium shapes our perception and reshapes. According to McLuhan, the real content of the medium is itself. Medium is the human extension and this extension covers everything that comes to mind. McLuhan; Along with the technological developments in the world, it tells us that it gives a kind of message to people more than messages transmitted by means of communication, and therefore the society has changed. It tells us that instead of content, we should focus on the form. At this point, the content always exists in a certain way and is directed to some degree by the dynamics of this form. If the vehicle is not medium, the message is also unknown. In this sense medium is the common communication. in the project, the contents of the message constitute the sign language and the channel of the message is also presented to the audience with Neon. The content of the message is presented to the audience and it is aimed to transform the communication model with the language into a visual communication model.
bang_art_innovation_prix_hamza_kirbas_b
hamza_kirbas_bang2018
Hamza Kırbaş
2013 yılında Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümüne yerleşti, (2015-2016)’da Erasmus Öğrenci değişim programından yararlanarak Polonya’da bulunan Silesia Üniversitesi Grafik tasarım bölümünde eğitimine bir yıl devam etti. Bu bir yıllık süreçte Avrupa’nın birçok kentini görme ve gezme şansı elde etti dünyaca ünlü müzeleri ve sanat galerilerini gördü, bu gezileri sanat hayatını da etkiledi. Çalışmaları İngiltere, Almanya ve İtalya’nın yanı sıra Türkiye’de de birçok sergiye ve koleksiyona dahil edildi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
In 2013 Hamza began Batman University Fine Arts Faculty Painting Department. (2015-2016) Using the Erasmus Student Exchange program. He continued his education at the University of Silesia Faculty of Fine Arts, Graphics Department, Poland for one year. In this one-year period, he had the chance to see and visit many European cities, and he saw world-famous museums and art galleries, and these trips influenced art life. His work was included in many exhibitions and collections in Turkey as well as in the UK, Germany and Italy. He continues his Master's Degree in painting Department of Hacettepe University Institute of Fine Arts.