Hasan İlkan Cebeci
Face to Back, 2017

Arka ayna görevi gören, ters simetrik bir yerleştirme olan proje, kişilerin ayna karşısına geçip hiç bir zaman göremedikleri açılardan vücutlarını, duruşlarını ve hareketlerini, tekrarlı bir biçimde gözlemleme deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu yerleştirmede odak izleyicidir ve senaryo izleyicinin kararlarıyla şekillenir. Ancak bu senaryoyu oluştururken hiçbir zaman kendisiyle yüz yüze gelemez, sadece arkasıyla yüzleşebilir.
The project, which acts as a rear mirror, is an inverted symmetrical placement, aims to offer the experience of repeatedly observing the bodies, postures and movements from the angles where the viewer never sees on the mirror. The focus on this installation is audience and the scenario is shaped by the decisions of the viewer. Yet, he can never come face to face with this scenario, he can only face to back.
#infinity #mirror-effect #videomapping
face to back - hasan ilkan cebeci
Hasan İlkan Cebeci
Hasan İlkan Cebeci
Sanatçı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarımı bölümünde başladığı eğitimine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde devam etmekte. İnsan davranışları, görsel algı, psikoloji, müzik ve matemetik alanlarıyla ilgileniyor. Çalışmalarında görünmeyen detaylar göstermeyi ve izleyicide kısa şoklar yaratmayı amaçlamaktadır.
The artist began his studies at Anadolu University on Industrial Design, and has continued at Istanbul Bilgi University on Visual Communication Design. Human behaviors, visual perception, psychology and maths are major interests for him. He aims to show invisible details to audience and to create instants shocks.