İdil Kem
Ubiquitous, 2018

Ubiquitous projesi , aradığımız sorularının cevabının doğada gizli olduğu fikrini baz alır. Aristoteles sanatsal yaratma ediminin temelindeki kuramsal ilkeyi ( benzetme ) mükemmellik ve doğanın taklidi olarak tanımlar. Proje hem doğadan ilham alarak hem de doğayı tekrar ederek; biyomimikri ve biyofili kavramları çerçevesinde yeni bir yaşam alanı ortaya sürerek kentleşme konusuna farklı bir bakış açısı getiriyor.

Doğanın var olan yapısını daha büyük bir ölçeğe taşıyarak bir kent / yaşam alanı yaratıyor. Doğanın yapısını büyük bir ölçeğe taşımak aynı zamanda  doğada mutlak olan matematiksel düzenin ve altın oranın da  aynı ölçeğe taşımak anlamına geliyor. Doğada bulunan matematiksel düzen ve oran , doğal olarak bu yeni yaşam alanı / kent yapısında da tekrar ediyor. Ortaya çıkan biyofilik tasarım hem her yerde olabilir hem de hiç bir yerde (ubiquitous- nazır olan)

Doğayı mimitize etmek için seçilen Liken doğada homojen tabakalar şeklinde bulunmaktadır. Liken’in ağaç gövdesindeki habitasının yarattığı form ve her yaşam formunun birbirleri arasındaki orantı , Liken formu üzerinden yaratılan yaşam alanının gelecekteki olası yayılma planı olabilir.

Somuttan soyuta geçiş arasındaki araştırma çizgilerini de ortaya koyan proje, Ubiquitous adını alan yaşam alanın oluşum sürecini , likenin kendisinden yola çıkarak amorf şeklin geometriye oradan da dijitale aktarımını ; lazer cut, üç boyutlu baskı ve sanal gerçeklik ile yaşam alanı deneyimini izleyici ile buluşturmakta.

Ubiquitous projesine destek olan 3Dörtgen’e teşekkürler.
The answer to many questions that we are looking for is hidden in nature . Aristotle defines mimesis as the perfection, and imitation of nature. Project Ubiquitous is both inspired by nature and mimics nature. In the frame of biomimetic and biophilic design concept, project brings a new perspective on urbanization. The aim is to bring nature’s structure to a larger scale, the existing mathematical order and the golden ratio by repeating it. Final biophilic design form can be everywhere and anywhere.

Lichen is selected to mimic nature, is present in the form of homogeneous strata in nature. The form created by the habitat of lichen on a tree and the proportion between each habitat can be a possible future expansion plan of this living space created through the lichen form.

The project, which also reveals the lines of research between the concrete and abstract transition, shows you the transformation of the lichen from an amorphous form to geometric form with the digitalization of the data it allows us to experiment this possible living space.


Thanks to the 3Dörtgen that supports the Ubiquitous project.
bang_art_innovation_prix_idil_kem_b
idil_kem_bang2018
İdil Kem
Politecnico di Milano’da mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve sanat eğitimini Lyon’da bitirdi. Sanat-insan-mimari konusuna tez yazan ve araştırmları devam etmekte. Toprakla mimari yapım ve digital teknikleri birleştiren projelerde yer aldı. Milano Design Week 2016 kapsamında şu anda Ecomuseo Val Taleggio’da sergilenen Kronos- Mountain Moruk projesiyle Biomimicry Talks’ta da yer aldı. Sanat ve mimari çalışmalarını halen Lyon merkezli sürdürmektedir.
After finishing her architectural education at Politecnico di Milano, she finished her master’s in architecture and arts education in Lyon. She did her thesis on the relation of art-human- architecture and continues her research on the same topics. She took part in the projects where earth construction and digital techniques are combined. In Milano Design Week 2016, she participated to biomimicry talks with the installation kronos-mountain moruk ( currently exhibited at ecomuseo Val Taleggio). Idıl lives and works on her art & architecture Projects in Lyon.