İlayda Yeşilova
Iso-Line, 2018

İzleyici ile etkileşimli olarak gerçek zamanlı deneyimlenebilen Iso-line projesi bireylerin toplumda yaşadığı izole edilme hallerini ele alır.

İnsanın benlik olarak sıkışıp içinden çıkamadığı zamanlar ve mekanlar vardır. İçinde bulunduğu bu fiziksel ortamdan kaçmak isteyip, terk etme eğilimi gösterse de bazı anlarda bunu başaramaz. Başaramadığı anlarda ise kendini toplumdan ve diğer bireylerden izole etmiş olur. Bireyin yalnızlığı seçip iç dünyası ile yalnız kalabileceği bir alan yaratırken, kendini dış dünyaya karşı soyutlar ve çevresindeki diğer bireyleri yok sayar. Bu yok sayılma durumu ise diğer bireyleri yalnızlığa iter, böylece bireyin isteği dışında gerçekleşen bir yalnızlık durumu oluşturur. Iso-line sosyal izolasyonun beraberinde getirdiği yalnızlığın bir seçim ve zorunluluk olduğu algısını iki farklı perspektiften yansıtmayı amaçlar. İzolasyonun temeli olan bu iki durum paradoksunu insanlara gösterebilmek için soyut temsilleri kullanır.

İzleyici enstalasyon ile etkileşimini, enstalasyona fiziksel olarak yakınlaşarak oluşturur. Etkileşim olduğu süre zarfınca Iso-line, ziyaretçilere izole olma eylemini temsili olarak hem deneyimleyebilme hem de gözlemleyebilme olanağı sağlar.
Iso-line, which can be experienced in real time in interaction with the audience, deals with the isolation of individuals.

There are times and places where people feel trapped and cannot find a solution. Even though a person tries to escape from this physical environment, and shows a tendency to leave it, sometimes they may not succeed. When they cannot succeed, they isolate themselves from the society and other individuals. While the individual chooses loneliness and creates an area where they can be alone in their inner world, they isolate themselves from the outside world and ignores the other individuals around. Ignoring prompts other individuals to loneliness, thus creating a situation of loneliness that occurs against the will of the individual. Iso-line aims to reflect the perception that loneliness brought along with social isolation is a choice and an obligation from two different perspectives. It uses abstract representations to show the paradox of two conditions, the basis of isolation, to people.

The audience creates interaction with the installation by being physically closer to the installation. Throughout the period of interaction, Iso-line provides visitors the opportunity to experience and observe the isolation situation representatively.
bang_art_innovation_prix_2018_ilayda_yesilova_b
ilayda_yesilova_bang2018
İlayda Yeşilova
Lisede aldığı grafik fotoğraf eğitimini Yaşar Üniversitesi'nde önlisans eğitimi ile grafik tasarım alanında tamamladı. Lisans eğitimine ise görsel iletişim tasarım bölümünde devam etmektedir. Enstelasyon ve video mapping alanları ilgisini çekiyor. 

Graphic and photograph education which she got at high school, completed at Yaşar University with an associate degree graphic design department. She continues the undergraduate education in visual communication design department at Yaşar University. The installation and video mapping project attract her attention.