İlke Yıldan & Varlık Yücel
Anı - Görü, 2019

Çevre ve mekan, içindeki kullanıcılarıyla yaşayan bir organizmadır. İnsanlar zamanın kendilerine ayrılmış küçük bir parçasında var olurlar. Bu var oluş içerisinde, insanı ve hareketi tanımlayan şeyler görünür olur ve kaybolur. Şeylerin birbirleri ile olan ilişkisi bulanık, çoğu zaman kopuktur. Üç boyutta kesişen şeyler dördüncü boyutta, zamanda, kesişmeyi bir türlü başaramaz. Eser ile katmanlı ve sonsuz olan zaman ve anlar arasındaki belirsiz ve görünmez ilişki, sanal ortamda kaydedilerek manipüle edilmiştir. Zaman, bulanıklığını yitirecek ve eseri deneyimleyenler için üçüncü boyutta algılanabilir hale gelecektir. Yalnız karanlık bir boşluktan oluşan sanal ortamda anlam, mekanı deneyimleyenlerin yarattığı fiziksel izler ile ortaya çıkacaktır. Eseri deneyimlerken aslında kendini üretici konumunda bulan birey, an içinde arkasında bıraktığı izler ile kendi anısını yaratacaktır.

Eserde, sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanılmıştır. Sanal deneyim mekânı Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilmiştir ve HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmıştır. Kullanıcılar sanal ortamda ve fiziksel ortamda serbest şekilde her yöne hareket edebilmektedir. Gözlüğü takan kullanıcının konumu, sergi alanına konumlandırılan sensörler sayesinde algılanmaktadır. Konum ve hareket verileri kullanılarak kullanıcıların fiziksel hareketleri doğrultusunda sanal ortamda renkli izler oluşturmaları sağlanmıştır. Oluşturulan izler farklı katmanlarda ve farklı biçimlerde çoğaltılarak bir sanal deneyim mekânı üretilmiş olur. Sanal ortam her yeni kullanıcı için yeniden başlatılacak ve kullanıcının sanal ortamı kendi yarattığı izler ile şekillendirmesi sağlanacaktır. Sergi mekânında yarı geçirgen düşey katmanlar konumlandırılmıştır. Bu katmanlar ile fiziksel ortamdan sanal ortama geçiş yaratmak üzere bir ara kesit tanımlanmıştır.
Space is a living organism with its users. Each individual exists in a small fragment of time. Things that define individuals and their movement become visible and invisible within time. The relations between things are blurry and often disconnected. The intersection between things is not apparent in the fourth dimension – time –, unlike the third dimension. The ambiguous and invisible relation between time and moments is manipulated by being recorded in a virtual environment. Time will become clear and unambiguous in the third dimension for those who experience the artwork. The meaning will emerge with the physical paths created by the experiencers in the virtual environment. The individual who finds themselves as producers while experiencing the artwork will create their own memory with the traces they leave behind.

The artwork uses virtual reality technology. The virtual experience space was developed with the Unreal Engine game engine and HTC Vive virtual reality headset. Users can move freely in the virtual environment and physical environment in all directions. The sensors positioned in the exhibition area detect the location of the users wearing the headset. Users can create colored paths in the virtual environment in accordance with their physical movements with the help of the location and motion data obtained from the headset. Paths created by users are reproduced in different layers and in different formats to create a virtual experience space. The virtual environment will be restarted for each new user and will allow users to shape the virtual environment with their own paths. The semi-transparent vertical layers positioned in the exhibition area is used to create a transition from physical space to virtual space.
bang prix Ani goru 1
bang prix Ani goru 3
bang prix Ani goru 2
ilke-yildan-varlik-yucel
İlke Yıldan
Varlık Yücel
İlke Yıldan

1994 yılında İstanbul’da doğdu. 2016 yılında yılında Özyeğin Üniversitesi Mimarlık bölümünü yüksek onur ile bitiren İlke, 2014 yılında değişim öğrencisi olarak Seconda Universita degli Studi di Napoli’de eğitim aldı. 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programını tamamladı. Eğitim süreci boyunca birçok tasarım yarışmasına katıldı ve ödüller aldı. Sanal gerçeklik, 3B görselleştirme ve resim ile ilgilenmektedir.

She was born in İstanbul, 1994. Graduated from Özyeğin University magna cum laude with a bachelor's degree in architecture in 2016, İlke attended Seconda Universita degli Studi di Napoli as an exchange student. She completed her master’s degree in Architectural Design Computing Program in İstanbul Technical University in 2019. During her education, she attended various design competitions and won awards. She is interested in virtual reality, 3D visualization and painting.
Varlık Yücel

1993 yılında İstanbul’da doğdu. 2016 yılında yılında Özyeğin Üniversitesi Mimarlık bölümünü yüksek onur ile bitiren Varlık, 2014 yılında değişim öğrencisi olarak Seconda Universita degli Studi di Napoli’de eğitim aldı. 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programını tamamladı ve doktora eğitimine başladı. Eğitim süreci boyunca birçok tasarım yarışmasına katıldı ve ödüller aldı. Sanal gerçeklik, üretken tasarım ve 3B görselleştirme üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

He was born in İstanbul, 1993. Graduated from Özyeğin University cum laude with a bachelor's degree in architecture in 2016, Varlık attended Seconda Universita degli Studi di Napoli as an exchange student. He completed his master’s degree in Architectural Design Computing Program in İstanbul Technical University in 2019 and now he is a Ph.D student. During his education, he attended various design competitions and won awards. He is working on virtual reality, generative design and 3D visualization.