Kıvanç Sert
Laylom, 2018

Teknoloji, giderek otomatikleşmekte ve insan müdahalesinden uzaklaşmakta. Teknolojinin ürünleştirilmiş hallerine müdahale edemiyoruz. Bir yandan ise otomatikleşmenin bir sonucu olan kontrol etme arzusu, aslında insanın kendisini kontrol ediyor. Bu noktada insan-robot ilişkisine tekrardan bakıp, aralarındaki iletişimi çift taraflı kılmak, bir dizi yarı-zekalı kutunun amacı olabilir. Kumanda ve robot haricinde ses, ışık, hareket ve dokunma gibi dış etkenler de bir komut aracının görevlerini yerine getirebilir. Kontrol mekanizması olan insanın karşısında her komutu cevaplayan bir kutu yerine kendi kararları olan ve rastlantılara tepki veren bir kutu, var olan insan-robot ilişkisini değiştirebilir. Laylom'un içinde barındırdığı mekanizması ve teknolojisi karakterlerinin yapısına işaret eder. Rastlantısal çalışan bu akıllı olmayan robot, her isteğe cevap vermek yerine fiziksel olarak yorulabilir. Bu gibi durumlar yine kendi karakterine işaret eder. Şehirden toplanarak var olan nesnelerin -şehirdeki ucuz ve ulaşılabilir parça ve yarı mamullerin - (oyuncak motoru, saklama kabı…) birleşiminden üretilen Laylom, alışılagelmiş mükemmel robot algımızı ve robot üretiminin erişilebilirliğini değiştiriyor.

Laylom projesine destek olan Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Electricty Stüdyosu’na teşekkürler.
Technology is getting automatized and drawing further away from human intervention each and every day. We cannot intervene with the productized versions of technology. But because of this automation, the urge to control actually controls the human itself. The purpose of these series of semi-intelligent boxes could be interpreted from this point of view as to re-examine the human-robot relationship and make their communication reciprocal. External factors other than a remote control or a robot, such as sound, light, movement and contact can work as a directive device as well. A box that is responsive to the random factors and makes its own decisions, rather than a box that responds to every directive given by its control mechanism, which is the human, can change the existing human-robot relationship. The mechanism and technology that Laylom has signifies the structure of its character. This randomly operating, an unintelligent robot can get tired physically instead of responding to every request. These sorts of situations emphasize its character as well. Having been created with objects that are cheap and accessible and with semi-materials such as toy engines and containers collected from the city, Laylom alters our conventional understanding of the perfect robot and the accessibility of robot manufacturing.

Thanks to Bilgi University, Industrial Product Design, Electricity Studio for support of the Laylom project.
bang_art_innovation_prix_kivanc_sert_b
kivanc_sert_bang2018
Kıvanç Sert
Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisidir. Eğitim hayatının bir bölümünde Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde okumuş sonrasında geri dönmüştür. Güncel olarak Açıkalan kolektifinin ve BankPank radio programının da parçasıdır.
Kıvanç Sert is a senior student at the Department of Industrial Product Design at Bilgi University. He studied at the Department of Architecture at Vienna Technical University for some time as well. He is currently a part of Açıkalan Initiative and BankPank radio programme. He participated in various exhibitions and assisting artists, Kıvanç also focuses on art presentation within the partnership of “Partnersin Krüeting