Mehmet Berk Bostancı
String Spring, 2019

String Spring, basit bir fiziksel fenomenden yararlanarak mekanik ve organiğin arasındaki çizgiyi bulandırmayı hedef alan bir kinetik – interaktif enstalasyondur.

Halka halindeki bir ipin hızlandırılarak mütemadi bir şekil alması ve üzerindeki değişimlerin ipin üzerinde görsel bir dalgayla yayılması, bu tanıdık ve basit malzemenin yepyeni ve kompleks bir algı yaratmasını sağlar.

Projede, karşısındaki insanın hareketlerini kendi fiziksel diline çevirerek taklit eden bir davranış biçimi benimsenmiş, organikle birlikte hareket eden mekanik bir sistem yaratılmıştır. 6 ‘ip fırlatıcı’ ögesiyle doğada sıkça karşılaşılan altıgen formu tercih edilerek bir çiçek / fıskiye atfı hedeflenmiş, bu ögelerin senkronize hareketleriyle ise etkileşimin yanında görsel bir estetik sağlanmıştır.

Kullanıcı etkileşimini sağlamak için Microsoft Kinect ile kullanıcının iskelet tanımı takip edilip, iki el ve omuz noktaları arasındaki açı ve uzaklık ilişkisi “ip fırlatıcı”ların açı ve hızını ayarlamak için kullandığı servo ve DC motorlara tercüme edilir.
String Spring is a kinetic – interactive installation, aiming to blur the line between the mechanic and the organic utilizing a simple physical phenomenon. A loop of string accelerated to obtain a perpetual shape and the waves propagating on the string as the acting forces change, help this familiar and simple material to exhibit brand new and complex behaviors.

In the project, a behavioral model is adopted such that the system imitates the interacting user by translating the movements to its own physical language, creating a mechanical assembly that mimics the movements of the organic. With a circular array of 6 ‘string shooter’ modules, the hexagonal form that is frequently encountered in nature is obtained, referencing a flower or a fountain. The synchronized movements of these modules provide a visual aesthetic beside the interaction.

User interaction is based on the ‘skeleton tracking’ feature of Microsoft Kinect, determining the angle and distance between the user’s hands and shoulders. These inputs are then translated to servo and DC motors which the ‘string shooter’ modules use to actuate the strings.
mehmet-berk-bostanci
Mehmet Berk Bostancı
Boske Collective’de kreatif direktör ve etkileşim tasarımcısı olan Mehmet Berk Bostancı, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) Advanced Interaction yüksek lisans programından mezun olmuştur. Tasarımın insan ve teknoloji arasında bağlayıcı ve birleştiriciliği konusunda uzmanlaşarak, eğitiminden sonra IAAC’te eğitmenlik yapmış; İspanya, Avustralya ve Estonya gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki sergi, bienal ve festivallerde yerleştirmeleriyle yer almıştır. Günümüzde eğitim vermeye ve işler sergilemeye İstanbul'da devam etmektedir.
Mehmet Berk Bostanci, creative director and interaction designer at Boske Collective, acquired his undergraduate degree from Mimar Sinan University of Fine Arts, Faculty of Architecture. Moving on to graduate from the Advanced Interaction Master's Program in the Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), he focused on the aspect of design that provides a bridge between humanity and technology, blending intuition and reason. After his studies, he continued to teach and support in IAAC specializing on Creative Coding and Physical Computing. As an interaction designer his installations took place in exhibitions, biennales and festivals in various countries around the world such as Spain, Australia and Estonia. He currently continues tutoring and exhibiting works in Istanbul.
bang prix String Spring 4
bang prix String Spring 3
bang prix String Spring 2