bangprix_kuş
İnovatif Fikirlerin Sanatla Vücut Buluşu: bang. Art Innovation Prix
Nisan 3, 2017
artbiztech_bang_prix_sonuclar_aciklandi
bang. Art Innovation Prix Sonuçları Açıklandı
Nisan 20, 2017

Merak Etmeye İhtiyacımız Var

artbiztech_team_merak_etmek
“bang. Art Innovation Prix”in  jürisinde Oracle San Francisco Kıdemli Tasarım Direktörü Aylin Uysal, multimedya ve enstalasyon sanatçısı Ayşe Gül Süter, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, sanatçı ve NOHlab’ın kurucusu Candaş Şişman, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Robot İnsan Etkileşimi Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse, Koç Holding’in İnovasyondan Sorumlu Koordinatörü Murat Peksavaş, MIT Media Lab Araştırmacılarından Pınar Yanardağ ve sanatçı, akademisyen, tasarımcı ve müzisyen Selçuk Artut yer alıyor.
13.04.2017
Sanat ve inovasyonu birleştiren projelerin önünü açmayı amaçlayan bang. Prix; hibrid sanat, yeni medya, veri sanatı ve biyo-sanat alanındaki üretimlere destek verecek. bang. Prix’in bir jürisi olarak siz bu alanlarda üretilen yeni projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Son yıllarda bu alanlara olan ilgi ve dolayısıyla üretimin arttığını söyleyebilir misiniz?
Selçuk Artut: Teknolojinin yaygınlaşması ve bilgi paylaşımının demokratikleşmesi gibi gelişmeler ışığında içinde teknoloji barındıran sanat eserlerinin artması oldukça sık görülür oldu. Elbette sanat içinde bulunduğu ortamın koşullarından etkilenmektedir. Günümüzün yeni tanımlanan sanatçı kişiliği teknolojiyi gündelik hayatının yoğun bir bileşeni olarak kullanıyorken buna eserlerinde de yer veriyor olması kaçınılmaz. Bu alanda üretilen projelerde daha sık karşılaştığım durum form önceliğinin dikkati çekecek oranda önde olmasıdır. Sanattaki form anlayışı bilgisayar yazılımları ve simulasyonlar ile hayal gücümüzün ötesinde farklı açılımlar içine girmektedir.

Aylin Uysal: Kesinlikle. Sanatçı, teknoloji ve bilim üzerine çalışanları bir araya getirmek ve bunu desteklemek oldukça önemli. Bunun örneklerini MIT gibi kendini kanıtlamış üniversitelerde ve birçok üniversitede görüyoruz. Bu konuları birbirine yaklaştıran yeni eğitim alanları dünyanın birçok yerinde başlatıldı. Öğrencilerin sanat, medya ve araştırma disiplinlerinde master yapmaları bekleniyor. Bu konuya kendini adamış birçok sanatçı, tasarımcı ve araştırmacı var, John Maeda gibi

Candaş Şişman: Bu alanlara olan ilginin kesinlikle arttığını söyleyebilirim. Bunun en önemli sebeplerinden biri artık teknolojinin hayatlarımızda çok önemli bir rol oynadığı ve yeni gelen nesilin, teknoloji ile olan ilişkisinin geçmişe göre daha fazla olması. Ayrıca sanatsal olarak yeniyi aramak ve teknolojinin de bunu arayan sanatçılara birçok olanak sağlaması önemli bir etken. Teknolojiyi merkez noktasına aldığımızda, birçok farklı disiplini bir araya getiren bir köprü işlevi olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede artık tek bir disiplin üzerinde yoğunlaşmak yerine birçok farklı disiplini bir araya getirebilme imkânına sahibiz. İşte bu imkân beraberinde multidisipliner bakış açısını getiriyor. Bu bakış açısı da günümüzün ruhuna ait bir bakış açısı. Artık insanlık olarak tek bir noktaya odaklanarak bir durumu çözemeyeceğimizi anladık. Farklı disiplinleri ve bakış açılarını ne kadar bir araya getirebilirsek o kadar kapsayıcı ve zengin fikirler ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum.

Murat Peksavaş: Sanat ve inovasyonu birleştiren sanıldığından çok daha fazla ortak nokta olduğunu düşünüyorum. Bang. Prix bu ortak noktaların sözde kalmayıp gerçeğe dönüşmesi için kurgulanmış bir organizasyon. Sanatta olduğu gibi inovasyon alanında en önemli konuların başında “yaratıcılık” geliyor. Sanatçıların kullandıkları kendilerine özgün kalıpları var. Biz de inovasyon yaparken bu kalıplara benzer metodolojiler kullanıyoruz. İnovasyon genellikle tesadüfen ortaya çıkan bir şey değil. Bazı metodolojileri kullanarak onu tetiklemek gerekiyor. Ancak inovasyondaki yaratıcığı ortaya çıkarmak için doğrudan sanatı itici bir güç olarak kullanmak oldukça yeni bir fikir. Ülkemizde halen yabancı olduğumuz bu akımı ilk hayata geçiren yarışma olması sebebiyle Bang. Prix’in çok özel bir yeri var. Ben de bu ilkin bir parçası olmaktan dolayı çok gururluyum. Yarışmaya gençlerin ilgisi ülkemizde de bu alanda bir şeylerin başarılabileceğini gösteriyor. İzleyen yıllarda bu akımın daha da güçleneceğine ve bu alandaki üretimin daha da artacağına inanıyorum.

Röpörtajın devamı için...