Mert Bayraktar
Sensory Vortex, 2018

Sensory Vortex, insanların fiziksel eylemlerini bir tekstil objesi üzerinden sanal ortamda kodlayarak onları istiflemeyi amaçlar. Proje, genel olarak tekstil malzemesini merkezine konu alır.

Tekstiller, insanoğlunun doğumundan(kundak) ölümüne kadar ölümüne (kefen) bedeninde hep var olup, onun bir parçası oldu. Bugün ise, teknolojinin olanaklarından yararlanarak üretimi gerçekleşen Sensory Vortex, bu tekstil malzemesine bir nitelik kazandırmayı amaçlıyor. 

İç bölmelerinde beyaz led ışıklar yerleştirilmiş, tül kumaştan tasarlanan bu tekstil objesi, bir prova mankeninin üzerinde giydirilmiştir. Bu obje, dış dünyayla/ izleyiciyle sürekli bir iletişim halindedir. Kinetik sensörler bu objenin içerisinde yerleştirilmiştir ve her şey bilgisayara bağlıdır. 

İzleyici esere yaklaşırken, sensörler harekete geçer ve içerisindeki led ışıklar renk değiştirmeye başlar. Bu Sensory Vortex’in izleyicinin varlığını algılayıp, onun ‘o an’da ‘orada’ olduğunu gösteren bilgileri toplar. Bu proje, temelinde sırtını ilişkiselliğe ve interaktiviteye yaslar ve gerçek dünya ile sanal dünya arasında bir nevi köprü görevi görür.

Sürekli bir birikme halinde olan kod izlenceleri, bilgisayarda bir akış halindedir. 
Sensory Vortex aims to stack people's physical actions in a virtual environment via textile object. The project mainly focuses on textile materials.

The textures always existed in human body even take a part of death(shroud) Today, Sensory Vortex, which is produced by taking advantage of the possibilities of technology, aims to give this textile material an attribute. The interior panels are fitted with white led lights, and this textile object, designed from tulle fabric, is worn over a rehearsal manikin. This object is in constant contact with the outside world/audience. The kinetic sensors are embedded in this object and everything is connected to the computer.

As the viewer approaches, the sensors move and the LED lights inside begin to change color. It senses the presence of the spectator of the Sensory Vortex and collects information that indicates that it is 'there' at that moment. This project bases its back on relativity and interactive and serves as a kind of bridge between the real world and the virtual world.

A constant accumulation of code flows on the computer. www.sensoryvortex.com.
bang_art_innovation_prix_mert_bayraktar_b
bang2018-sanatcilar11
Mert Bayraktar
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tekstil ve moda tasarımını bitirdikten sonra uzun bir süre özel sektörde baskı ve grafik tasarımcısı olarak çalıştı. Renk ve şekil değiştiren tişörtler üzerinde bir çok çalışma yürüttü. Şu an yine aynı okul ve bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
After finishing textile and fashion design at Marmara University Faculty of Fine Arts, he worked as a printing and graphic designer in private sector for a long time. He has done a lot of work on color and shaping t-shirts. He is currently continuing his BA in the same University