Nazlı Kök & Semih Ünaldı
Timeline, 2019

“Shakespeare Verdi’yi dinleyebildi mi?”

Tarihle ilgilenen birçok insan, tarihteki ünlü figürlerin doğum/ölüm yıllarının ve onların bilinen işlerinin tarihleriyle ilgilidir. Fakat kaçımız bütün bu tarihlerin birbiriyle ilişkisinin bilincindeyiz? Kaçımız tarihi bir bütün olarak resmedebiliyoruz? Kaçımız “Vivaldi ve Bach’ın aynı zaman periyodunda yaşadığının” ya da “Michelangelo’nun öldüğü yıl, Shakespare’in doğduğunun” farkındayız? “Timeline”, tarihteki ünlü kişilerin doğum/ölüm tarihlerinin ve bu isimlerin en önemli işlerinin diğer isimlerle ve işleriyle ilişkisinin, etkileşiminin, kesişiminin ve bağlantısının görsel olarak sergilendiği, aynı zamanda kullanıcı ile etkileşimli bir enstalasyondur. “Timeline”, yazılı bilgiyi ve rakamları görsele dönüştürmek üzere bilginin nasıl sentezlenmesi ve görselleştirilmesi gerektiğini algoritmik modelleme araçlarını kullanarak sorgular. Üretim süreci mevcut verinin toplanması ardından üç boyutlu modelleme araçlarıyla görselleştirilmesiyle devam eder. Tarihler görsel geometrileri oluşturmak üzere parametrik olarak işlenir ve sonuç veri görselleştirme ürününü oluşturur.

Enstalasyonun pratiğinde; sunulan sabit görselin yanı sıra, kullanıcı enstalasyonu deneyimleyebilmek ve görseli daha iyi okuyabilmek için, sabit görselin projektör yansımasını değiştirebildiği ve kişiselleştirebildiği ara yüze ulaşır.
“Could Shakespeare have listened to Verdi?“

Most people who are interested in knowing famous historical figures, have an idea about, the day that they were born and died besides, their several famous works and their chronologies. However how many of us can contemplate on the notion of relations of dates? How many of us can envisage “Vivaldi and Bach live in the same period of time” or “The year that Michelangelo died, Shakespeare was born”

“Timeline” is an installation that aims to seek the intersection/ relation/ connection/ transmission of people’s life and their works with the way of representing it visually which is graphical constitution of information. The data is represented with the potentials of design that has a better communication skills to sort all information for better understanding.

The installation questions how data can be visualized with the help of algorithmic modeling tool. Firstly, the work flow starts with collecting the data and it continues in 3d modeling environment. The numeric data is processed to visualize a graph/a time line. The output geometries are operated from the numbers of dates parametrically, yet the overall visual is data driven art. Installation enables an interactive experience besides the overall represented visual to all participants. One can directly be connected to a screen which is a projection of the final visual and be able change and personalized the interface visual.
bang prix Timeline 3
bang prix Timeline 1
bang prix Timeline 2
nazli kok semih unaldi
Nazlı Kök
Semih Ünaldı
Nazlı Kök

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel sanatlar fakültesi, Mimarlık bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Aynı yıl kabul aldığı University College London/Bartlett, Adaptive Architecture and Computation bölümünde yüksek lisansını tamamladı ve 2013 de mezun oldu. Eğitimi sırasında ve sonrasında interaktif tasarım, parametrik tasarım ile ilgili bir çok workshop ve sergiye katıldı ve düzenledi. 2014'ten beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Graduated from Izmir University of Economics, Fine Arts and Design Faculty, department of Architecture in 2012. In the same year of her graduation, she got an master of science offer from University College London Bartlett, the department of Adaptive Architecture and Computation. She has graduated with submitting her dissertation thesis in 2013. During her education as well as her professional career, she has been taking part in many workshops and exhibitions which are specialized in interactive and parametric design. She has been working as an instructor in İzmir University of Economics since 2014.
Semih Ünaldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini alan Semih, 2014 ve 2018 yılları arasında Turkcell Teknoloji ve Logo Yazılım şirketlerinde yazılım geliştirici olarak birçok projede görev aldı. Günümüzde Allianz Sigorta'da yazılım geliştirici olarak çalışmakta ve mevcut işinin yanı sıra, veri görselleştirme ile ilgilenmektedir.

Semih received his bachelor's degree in Electronics and Communication Engineering from Yıldız Technical University. Between 2014 and 2018, he took part in many projects as a software developer in Turkcell Technology and Logo Business Solutions companies. He is currently working as a software developer at Allianz Sigorta and is also interested in data visualization.