Nergiz Yeşil
Other Possible Normals / Diğer Olası Normaller, 2019

Sanatçının “Aynı Köken Farklı Türler” başlıklı yeni serisine ait yerleştirmesi “Diğer Olası Normaller”; kümülatif yapılı olması ön kabulü ile tarih yazımının göreceliğine ve epistemolojiye alternatif bir zihinsel gerçeklik ortaya koyarak eleştiri getirmektedir. Spekülatif kurgusal türün doğuşunu simüle etmek üzere oluşturulan yerleştirmede kullanılan “kombucha” kültüründen elde edilen ‘kurbansız deri’ olarak da nitelenebilecek biyolojik materyal, fermantasyon yoluyla sanatçı tarafından, kendi atölyesinde üretilmiştir.
The installation ‘Other Possible Normals’ which belongs to the artist’s new series “The Same Root Different Species” offers a critique of the relativism of historiography presupposed to have a cumulative structure, and epistemology through developing an alternative mental reality.For the installation that simulates the birth of the speculative-fictional species, Yeşil fermented in her studio a biological material in strong resemblance with “victimless skin” an element taken over from kombucha culture.
Nergiz Yeşil (d. 1988, İstanbul) 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nden mezun oldu ve 2017 itibariyle aynı eğitim kurumunda ve bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2018’de yüksek lisans eğitiminin bir dönemi süresince Belçika - Anvers’de (Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Artesis Plantijn Hogeshool Antwerpen -The Royal Academy Of Fine Arts Antwerp - Heykel Bölümü) bulundu. Avrupa’da ve Türkiye’de birçok grup sergisine katılmıştır. Yaşamına ve çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

Nergiz Yeşil (b. 1988, İstanbul) graduated in 2014 from the Department of Sculpture at Mimar Sinan Fine Arts University Fine Arts Faculty. She continues her doctoral studies at the same department. As part of Erasmus student exchange program, she has been in Belgium-Anvers in 2018 to study at the Department of Sculpture at Artesis Plantijn Hogeshool Antwerpen -The Royal Academy of Fine Arts Antwerp. She has participated into several group exhibitions in Europe and Turkey. She lives and works in İstanbul.
bang prix Diger Olasi Normaller 4
bang prix Diger Olasi Normaller 1
bang prix Diger Olasi Normaller 3