Nezihe Karakaya
Kinestetik Resim, 2018

İnsan anatomisine biyokimyasal olarak baktığımızda, elektrik akımlarımız sayesinde; düşünüyoruz, öğreniyoruz, kaslarımıza komut veriyoruz, hissediyoruz. Beyindeki nöronların sinaptik bağlantıları, bu işi kişiye özgü bir biçimde meydana getiriyor. Çakra, tinsel ve parapsikolojik bir kavramdır ve elektromanyetik alanımızdır. Yoga felsefesine göre insan vücudundaki 7 enerji merkezi olan çakralara, renk ve ses çerçevesinde yaklaşıyorum. Işığın rengi, bedende hangi bölgenin ağırlıklı olarak performe edileceğine dair bir çakra rengi göstergesidir. Her rengin dalga boyuna denk gelen belli bir frekansta çalan müzik, bedenin, fiziksel- eterik- duyusal katmanlarını okumak için güçlendirici dış etmen olarak kullanılmıştır. Beden, içinde bulunduğu ışık ve sesten, iç ve dış etkenlerin sonucunda hangi renkte ya da renklerde auraya bürünecektir? Bu renkleri görünebilir kılmak için, her renk ve nota için 7 çeşit çakraya yönelik asanalardan oluşan hareket kompozisyonu gerçekleştirdim. Dans, tüm enerji alanlarının oluşması için kinestetik ana malzemedir. Bu enerji alanlarını görmek için kullanılan teknik, bedenin ısı enerjisi değişimlerinin gözlemlenebildiği okuyucu biyosensör arayüzü olan bir yazılımdır. Tüm dataları, gelişmiş kirlian metodu ile bilgisayar ortamına aktarmıştır.
Looking human anatomy beyond biochemistry, we think, we learn, we do muscle activity, we feel by our electrical currents. Brain’s neuron cells, synaptic connections made this ideographically. Chakra is a spiritual and parapsychological matter that shows our electromagnetic space. I approach sound and color by 7 energetic chakra centers on human body according to Yoga philosophy. Color of the light is a chakra color indicator that shows mainly which part of the body is going to be performed. Specific frequency music compatible with each color is used as a strengthening external factor, to read more clearly physical- eterical- emotional layers of the body. I am searching, by specific color and sound and up to internal/external factors, which aura color/s would body assume? To make this energetic colors visible I performed yoga asanas by choreography for 7 colors and 7 frequencies. Dance is my main kinesthetic material to create energetic spaces. For visualizing this energy space I used a software with the biosensor which interface which can read bodies. Final data was transferred thermal changes result from the data transferred with advanced Kirlian photography method.
bang_art_innovation_prix_nezihe_karakaya_b
nezihe_karakaya_bang2018
Nezihe Karakaya
Mustafa Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2011’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümünde Çağdaş Dans eğitimine devam etti. 2015’te Rotterdam Codarts Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü’nde misafir öğrenci olarak bulundu. Şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Temel Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere.

Vienna Essl Museum, Redbull Creative, Hahnemuehle, Warsaw Etnography Museum gibi platformlarda pentür ve video işleri sergilendi. İstanbul’daki stüdyosunda pentür, performans, kısa dans filmi gibi farklı disiplinlerden çalışmalarını sürdürmektedir.
Graduated from Mustafa Kemal University, Fine Arts Education-Fine Arts Teacher department. In 2011, went on her Performing Arts education in Mimar Sinan Fine Arts University State Conservatuary, contemporary dance department. In 2015, she has been as a guest student in Rotterdam Codarts University. Nowadays nearly finishing her master degree in Mimar Sinan F.A.U. Basic Design and Art department.

Her peinture and video works exhibited in places such as Vienna Essl Museum, Redbull Creative, Hahnemuehle, Warsaw Ethnography Museum. In her studio, she goes on working in different disciplines in the form of video, peinture and performance.