Oğuz Emre Bal
İçlek Sanat, 2017

"Dışı olan her şeyin bir de içi vardır. Dış içten, iç dıştan pek anlaşılmaz". Sanatçı yaptığı çalışmalarda iç ve dış arasında ilişkileri ve durumları inceler ve onları yeniden kurmaya çalışır. Kimi zaman iç dışla bütünleşir, kimi zaman farklılaşır kimi zaman ise kopar. İçten dışa, dıştan içe bu akışın oluşturduğu dönüşümün döngüsel süreçleri eserlerin temel motivasyonunu oluşturur. Sanatçı bu döngünün verdiği değişimin izlerinde motivisayonunu tekrarlar ve her tekrarda eserler yeni bir duruma evrilerek çeşitlenir. Ve hayat iç ve dış arasındaki ince katmanda akar. İzleyici Wormholes eserini incelerken çıplak gözle fiziksel dünyanın gerçekliği üzerine kurgulanmış alanı görür, eserlerin dış gerçekliğini deneyimler. VR/AR gözlüklerini kullandığında ise aynı eser üzerine kurgulanmış sanal gerçeklik deneyimini görür. Böylece eserin iç ve dış ilişkilerini deneyimleme imkanına sahip olur.
"Everything that has an outside also has an inside. It is hard to figure out what is inside from the outside, what is outside from the inside." The artist examines the relations and situations between interior and exterior and tries to reinstate them in the creations. Sometimes the interior becomes united with the exterior, sometimes they differentiate and other times they break off. The circular process of change that is created by the flow of inside to outside, outside to inside establishes the main motivation of the creations. The artist repeats this motivation using the trace of change of this circular process and with every repetition the new creation diversifies by transforming into a new situation and the life flows through the thin layer between the interior and the exterior. As the viewer examines the artwork of Wormholes, he sees the field created on the reality of the physical world with the naked eye, only experiences the exterior reality. When he uses VR / AR glasses, he sees virtual reality experience based on the same work. Thus, he has the opportunity to experience internal and external relations of the work.
#augmentedreality #virtualreality #3dprinting
oğuz emre bal - içlek sanat
Oğuz Emre Bal
Oğuz Emre Bal
2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2015'te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. Bu tarihten itibaren tez konusu olan “Hareketin Deneyimi ile Anlık Mekan Tasarımı” üzerine çalışmaya devam etmekte olan sanatçı 2017 yılında kurulan, UN10 Design’ın kurucu üyeleri arasındadır.
The artist earned his Bachelor’s degree in 2012 in Interior Architecture from Istanbul Technical University. In 2015 he also earned a Master’s degree in Architectural Design from Istanbul Technical University. He has been working on “Instant Space Design with the Experience of Movement” which was also thesis statement, since then. He is now one of the founding members of UN10 Design, which was founded in 2017.