Özcan Saraç
Complex .G20, 2017

20 bilgisayar yuvarlak bir masanın üzerinde, masanın merkezine bakacak şekilde, her biri 20 büyük ekonomiden hükümet ve merkez bankası yöneticileri için uluslararası bir forum olan G20 grubunun üyelerinden bir tanesini temsil etmektedir. G20 ekonomileri, dünya ticaretinin %85'ini, dünya ticaretinin %80'ini (veya AB ticareti dışındaysa %75'ini) ve dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturmaktadır. Bu, evrensel sistemi sökerek insanlığın tartışmalı evrimi ve kırık mantıksızlığıyla ilgili en derin ve önemli soruları araştırmak ve verileri toplamak için harika bir fırsat verir. Google'dan sonra, YouTube en büyük ikinci arama motorudur ve çok miktarda toplanmış veri, insanlığın mevcut algısını temsil etmek için yeterlidir. Artık YouTube'un yakın zamanda otaya çıkan önemli bir özelliği var: "Otomatik oynatma". YouTube'da bir video izlendiğinde, site otomatik olarak en alakalı videoyu otomatik olarak gönderir ve oynatır. Böylece, her gün kullanıcılar ve medya tarafından yüklenen bu videoların içeriği ve listesi milyonlarca kod satırı ile belirlenir. Enstalasyon, bilgisayarların internete bağlanarak YouTube'un tam ekran modunda açılmasıyla başlar. Belirli ülkelerden birinin liderinin adı yazılmaya başlanır ve arama yaptıktan sonra çıkan ilk video görüntülenir. Aynı şekilde, her birinin bu şekilde çalışmasına izin verilen, tamamen YouTube'un algoritması tarafından belirlenen içeriği 20 belirli ülkeyi temsil eden, birbiri ardına videolar yayınlayan 20 bilgisayara sahibiz ancak gerçekte, kitlesel küresel saçmalıklarda gerçekliği algılamış insanlar ve siyaset ile ekonominin olumsuz sonuçlarının karışıklığına.
20 Computers are alligned stratigically on a round table, facing inwards, all representing one of the members of G20 group which is s an international forum for the governments and central bank governors from 20 major economies. Collectively, the G20 economies account for around 85% of the gross world product (GWP), 80% of world trade (or, if excluding EU intra-trade, 75%), and two-thirds of the world population. This gives a great opportunity to collect data and make a research on some of the deepest and most important questions on humankinds questionable evolution and their broken logicality, by disconnecting form the universal system. After Google, YouTube is the second largest search engine and the very large amount of collected data is enough to represent the current perception of humankind. Now YouTube has a recently introduced an important feature: “Autoplay”. When a video is watched on YouTube, the site automatically submits and plays the most relevant video up next, so the content and the list of these videos which are uploaded by the by the everyday users and media are determined by the million lines of code written by YouTube itself. The Installation begins by connecting the computers to internet, opening YouTube in full screen mode, and start typing the leaders name of one of the specific countries and play the first video come up after searching. In the same way, letting every computer to run this way, we now have 20 computers running videos one after another, representing 20 specific countries, the content totally determined by the YouTube’s algorithm, but in reality, people’s perception of reality in mass global absurdities and confusions of the negative results of politics and economics.
#bigdata
özcan saraç - complex g20
Ozcan Sarac
Özcan Saraç
2014 yılında Parsons Paris School of Art’ta ,disiplinler ötesi alanında başladığı eğitimine, Hochschule der Künste School of Art’ta yeni medya sanatı üzerine devam etmiştir. Sanatçının çalışmaları 2013 yılından beri İsviçre, İngiltere ve Amerika’da sergilenmiş aynı zamanda istanbul’da da bir çok sergide yer almıştır.
In 2014, he started his education at the Parsons Parsons Paris School of Art, Department of transdisipnary, after he graduated Parsons Paris School of art, he continued Hochschule der Künste School of Art, department t of new media. The artist's work has been exhibited in Switzerland, England and America since 2013 and at the same time he show his works many exhibitions in Istanbul. The artist continues his work in Istanbul.