Özgür Ballı
Grotesque Series - I / Grotesk Serisi - I, 2017

Post-yapısalcı felsefe, post-modernizm ve post-gerçeklik üzerine olan çalışmalarıyla ünlenmiş Baudrillard'ın simülasyon kuramında olduğu gibi: Artık işlemsel bir gerçeklik vardır. Aslında gerçek dediğimiz şey, gerçek değildir çünkü onu sarıp sarmalayan bir düşsellikten yoksundur. Gerçeğe özgü perspektifle bir ilişkimizin kalmadığını gösteren bu kanıyla birlikte bir simülasyon çağına girilmiştir. Bu nedenle görsel, işitsel ve plastik sanatlar yaşadığımız döneme uyarak evrilmekte, sanatın gerçekliğini sorgulayarak, yeni mecra ve medyalara yönelmektedirler. Bu alanlara evrilen sanata, yeni bir boyut getirmesi düşüncesiyle gerçekleştirilen bu projede, izleyici tuhaf ve rasyonel dizgiye karşı çıkarak, melezlenmiş bir gerçeklikle karşı karşıya bırakmak istenmiştir.
As in postmodern philosophy, postmodernism, and Baudrillard's theory of simulation, famed for his work on post-reality: there is now a transactional reality. In fact, what we call reality is not real, because it lacks a dream that surrounds it. We have entered into a simulation age with this blood showing that we have no relation with a true perspective. For this reason, audiovisual and plastic arts are evolving in accordance with the turn we live in, questioning the reality of the art, and heading towards the new media and media. In this project, which is carried out with the idea of bringing a new dimension to the arts evolving into these fields, it is desired that the audience be confronted with a hybrid reality by opposing strange and rational system.
#augmentedreality #sculpture
AR Heykeller - Özgür Ballı
Özgür Ballı
Özgür Ballı
2005 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel İletişim tasarımı bölümününde eğitim hayatına başlayan sanatçı, 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde heykel bölümünde görevine ve eğitim hayatına devam etmektedir.
In 2005, he started his education at the Communication Faculty of Lefke European University, Department of Visual Communication Design. In 2011, he graduated from the Sculpture Department of the Faculty of Fine Arts, Erciyes University. Since 2013, he has been working in the department of sculpture at Hacettepe University Faculty of Fine Arts.