Selin Karcı
Largo II, 2018

Largo II, tüm anlamlarının tarihsel incelemesinin ardından, kendini (radyoyu) ve kendine benzer bütün teknolojileri yeniden yorumlamaya çalışır. Radyonun kendi tarihinden seçtiği örnekleri, tasarım, müzik, kültür ve sosyoloji bağlamlarında özümseyip bu örnekleri kendi üzerinden yansıtır. Kablosuz sistemlerin kapalı kutularına, bu sistemlerin erişilebilirliklerine, otoriteye, müziğe ve müzikle özgürleşmeye gönderme yapar. Tasarım ve erişilebilirliğe dair söyleyeceklerini kendi formu, teknolojisi ve materyalleri üzerinden aktarır. Tarihte, kitlesel iletişimin önemli bir parçası olan radyonun bir otorite aracı olarak kullanıldığı yıllara geri dönerek, nesne ve içerik ikilisinin insan, hatta toplum üzerindeki etkilerini tartışır. Bunu yaparken ise radyonun çalışma gereksinimleri ve kabuğu üzerine uygulanmış görsel ve metinlerle izleyicisine bu çerçevede yeni bir bakış açısı sunar. Kontrolü dışında ürettiği içerik ve oynanmaya, değişmeye açık hali özgürlüğe dair kendi söylemini yaratır. Tüm bunların bütününde, oluşturduğu maddi ve anlamsal düzlemde tüm eforunu aslında kendini olabildiğince açmaya, anlatmaya ve sorgulatmaya harcar.
After the historical review of all its meanings, Largo II attempts to reinterpret itself and all similar technologies. It absorbs the examples of radio on the bases of design, music, culture, and sociology, and reflects these examples on its own. It refers to the closed boxes of wireless systems, the accessibility of these systems, the authority, music and the freedom through music. It conveys design and accessibility statements in its own form, technology and materials. By returning to the years when the radio, an important part of mass communication, was used as a tool of authority, it discusses the effects of the duality of object and content on people, even on society. In doing so, it presents a new perspective in this framework to the viewer with visuals and texts applied to the work. Content produced outside of control creates his own discourse on freedom with openness to change and play. In all of this, in the material and semantic plane that it creates, all the effort is made to open itself up as much as possible, to narrate and to question.
bang_art_innovation_prix_selin_karci_b
bang2018-sanatcilar14
Selin Karcı
1996 yılında İzmir’de doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde lisansını tamamlamak üzere devam etmekte. Bu süreç içerisinde ürettiği işlerden bazıları, Salt Galata ve 3. İstanbul Tasarım Bienali’nde sergilendi. 2017 sonlarında Can Altay’ın yürüttüğü, Amira Arzık’ın prodüktörlüğünü yaptığı MÇPS (Manifaturacılar Çarşısı Plakçılık Sunar) projesinde yer aldı. Bir yandan hala aktif olan Açıkalan topluğunun bir parçası.
She was born in 1996 in Izmir. She is about to complete her license in Industrial Design at Istanbul Bilgi University. Some of her works produced during this period which are exhibited at Salt Galata and 3rd Istanbul Design Biennial. She worked on the Can Altay's MÇPS (Manifaturacilar Çarşısı Plakçılık Sunar) project which produced by Amira Arzık in 2017. On the other hand, she is a part of Açıkalan community.