SM Abdullah Al Mamun
Into a Different World, 2017

"İnsanlar günlük hayatta doğanın kendine özgü karmaşık kalıplarını nadiren anlayabilirler." Sanatçı doğada gerçek şeyleri nasıl gördüğümüzü ve hissettiğimizi yapay sinir ağlarının katmanlarını kullanarak Bangladeshli sanatçı Shahabuddin Ahmed’in çalışmaları üzerinden sunmaktadır.
"Humans rarely understand Nature's complex patterns in everyday life." Abdullah Al Mamun presents the work of the Bangladeshi artist Shahabuddin Ahmad using the layers of artificial neural networks in the nature as to how we see and feel the real things.
#neuralnetworks
AR Heykeller - Özgür Ballı
SM Abdullah Al Mamun
SM Abdullah Al Mamun
2007'de resim, çizim, tasarım ve yazmanın temellerini öğrendiği Rajshahi Cadet Koleji'nden mezun oldu. 2008 yılında Türkiye Hükümeti'nin bursu ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimi aldı. Türk Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Marie Curie'nin Avrupa Birliği (AB) araştırma projelerinin farklı bilimsel araştırma projelerinde çalıştı. Güncel olarak Vodafone Türkiye'de çalışıyor.
He was graduated from Rajshahi Cadet College in 2007 where he learned mostly the basics of painting, sketching, designing and writing. In 2008 he attended to Istanbul Technical University for his BSc in Electronics Engineering with Turkish government scholarship. He worked in different scientific research projects of TUBITAK and Marie Curie research projects of EU. During his undergraduate research times, he made the first ever Bengali brain-computer interface, which allow people to write on computer screen by using their mind in 2012-13 and created a big reaction in Bangladesh. Recently he has joined at Vodafone Turkey.