Umut Reyhanlı
İşitsel Uzam, 2018

İşitsel uzam projesi, sıralı ses kayıtları aracılığıyla zamanı belirli dilimlere bölüp bir sonraki zaman diliminin üstüne bindirmeyi ve mekânın işitsel kaydını tutarken aynı zamanda mekânı tanımlayan bedenselliği imlemeyi hedefler. Galeriye gelen izleyiciye mekânın ondan önceki işitsel belleğini-bedenselliğini sunarken, mekânın bir parçası olarak izleyiciyi bu belleğe-bedene dâhil olmaya teşvik eder ve hatta zorunlu kılar. Yerleştirmenin çalışma prensibi, düzeneğin sıralı biçimde 30’ar saniyelik ses kaydı alması ve bu kaydı çalması üzerine kuruludur. Başlangıçta cihaz mekânın 30 saniyelik ses kaydını alıp kayıt bitince aldığı kaydı hoparlörden çalmaya başlayacak, bu sırada aktif olan mikrofon cihazın çaldığı kaydı, aynı süre zarfında, o anki ortam sesiyle birlikte kayda almaya devam edecektir. Mekânın 30’ar saniyelik işitsel kayıtlarından oluşan bu döngü otomatik olarak sergi boyunca devam edecektir.
Artist in this work, by dividing the time into certain slices by means of sequential sound recordings and while keeping the auditory record of the space, at the same time aiming to depict the physicality that defines the space. While presenting to viewer coming into the gallery the former auditory memory-body of the space encourages and even obliges the audience to involved in this memory-body. The working principle of the placement, It is based on taking a sequence of 30 seconds of sound recordings and listening to this sound recordings. Initially, the device will receive a 30-second soundtrack from the room. When the sound recording is complete, the sound recording will be broadcast from the speaker. while the currently active microphone will continue to record both the sound recording from the speaker and the ambient sound. This cycle, which includes the 30-minute voice record of the venue, will continue automatically throughout the exhibition.
bang_art_innovation_prix_umut_reyhanli_b
umut_reyhanli_bang2018
Umut Reyhanlı
2007 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan Mezun oldu. 2012 yılında aynı bölümde yüksek lisans programını tamamladı. 2013 yılında Sanatta Yeterlik Programı'na başladığı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde sanat ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.
Graduated from Gazi University Faculty of Education Department of Fine Arts Education Department of Painting Education in 2007. He completed his master's degree program in the same department in 2012. He continues his artistic studies and academic research at Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Sculpture where he started his proficiency at the art program in 2013.